Noś studia w kieszeni! Prace nad mobilnym USOS na system iOS zostały zakończone

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Noś studia w kieszeni! Prace nad mobilnym USOS na system iOS zostały zakończone

o udostępnieniu mobilnego Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów na system Android na naszej uczelni, co miało miejsce w styczniu tego roku, pora na system iOS. Sprawdźcie tutaj:  

https://apps.apple.com/us/app/mobilny-usos-uo/id1563984013

Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.

Na Uniwersytecie Opolskim mobilny USOS obejmuje:

  • Plan zajęć - domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje „Jutro”, „Cały tydzień”, „Przyszły tydzień” i „Dowolny tydzień”.
  • Grupy zajęciowe - dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.
  • Oceny - w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
  • Ankiety - student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
  • USOSmail - można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
  • Moje legitymacje - student zobaczy awers i rewers swojej elektronicznej legitymacji studenckiej, doktorant - legitymacji doktoranta, a pracownik - legitymacji pracownika.
  • Moje eID - PESEL, numer albumu, numer ELS/ELD/ELN itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
  • Aktualności - na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
  • O uczelni - w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.
  • Wyszukiwarka - można wyszukiwać studentów, pracowników przedmioty.

Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników. Można je zgłaszać na adres musos@uni.opole.pl, tu także można nadsyłać wszelkie pytania. Zachęcamy!

Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS).

.