Sukces studentów Wydziału Prawa i Administracji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sukces studentów Wydziału Prawa i Administracji

Ograniczenia pandemiczne nie ograniczyły aktywności naszych studentów. 9 kwietnia 2021 r., tym razem wyjątkowo, bo przez łącza internetowe, odbył się IV Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Uczestnicy z UO zajęli w nim miejsca na podium.

Zwyczajowo konkurs odbywa się na WPiA w pierwszy piątek grudnia, sytuacja epidemiczna spowodowała jednak przesunięcie terminu, co nie zniechęciło organizatorów ani uczestników do podjęcia trudu przygotowań.

Edycja „koronawirusowa” konkursu nie mogła odbyć się pod innym hasłem, jak tylko „Ograniczenia wolności sumienia i religii”.  Organizatorami konkursu było Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk  Prawnych UO.

Ze względu na ograniczenia związane z reżimem sanitarnym pierwszy etap tej edycji polegał na przygotowaniu rozprawki nt. „Konstytucyjność ograniczeń wolności sumienia i religii w związku z pandemią COVID-19”, zaś finał, w formie ustnej, odbył się z wykorzystaniem platformy Teams.

Uroczystego otwarcia części finałowej dokonali dr hab. Marek Bielecki, prof. ASzWoj - prezes PTPW oraz dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO - dziekan WPiA.  Konkurs adresowany był do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Polsce szkół wyższych. Do konkursu zgłosiło się czternaścioro uczestników, reprezentujących m. in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W zmaganiach konkursowych pierwsze miejsce zajął Igor Mędela z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w poprzednich dwóch edycjach zajmował drugie miejsce.

Kolejne miejsca należały już tylko do naszych studentów. I tak drugie miejsce zajął Bartłomiej Biernacki, trzecie Krzysztof Górecki, czwarte Jakub Krzykawski. Do finału zakwalifikowała się również nasza studentka Katarzyna Makłowicz. Cała czwórka trenowała pod okiem mgr Katarzyny Pluty. Sukces jest tym większy, że pierwszy raz od początku istnienia konkursu nasi reprezentanci stają na podium.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki i certyfikaty uczestnictwa. Niestety ograniczenia wprowadzane z powodu COVID-19 uniemożliwiły wspólne spędzenie czasu, co zawsze było okazją do wymiany poglądów, a także rozwijania u studentów umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu prawa wyznaniowego i szerzenia świadomości prawnej oraz integracji środowisk akademickich.

(red)

.