Michał Ciesielski z IGSEiGP doradcą ministerialnym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Michał Ciesielski z IGSEiGP doradcą ministerialnym

Michał Ciesielski z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO został doradcą wiceministra ds. zmian w systemie planowania przestrzennego.

Zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zmiany w systemie mają dotyczyć wszystkich jego wymiarów – struktury, zakresu i zależności między dokumentami planistycznymi, powiązań z polityką społeczno-gospodarczą, kwestii ekonomicznych i środowiskowych.

Nasz wykładowca będzie służył ekspercką wiedzą podczas prac nad zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych oraz powiązanych z nią aktów prawa.

Michał Ciesielski prowadzi na Uniwersytecie Opolskim zajęcia między innymi z planowania przestrzennego, rewitalizacji, komunikacji oraz usług. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu urbanistycznym, planowaniu strategicznym, rewitalizacji i procesach partycypacyjnych, zdobyte podczas współpracy z pracowniami urbanistycznymi, między innymi we Wrocławiu i Warszawie. Doradzał licznym samorządom, NGO’som i instytucjom publicznym. Publikuje w prasie branżowej i naukowej. Pracuje nad doktoratem nt. nieskodyfikowanych praktyk systemu planowania przestrzennego. Aktywnie działa w Towarzystwie Urbanistów Polskich, obecnie kierując pracami Sekcji Małych Miast TUP oraz w zespole zadaniowym ds. miast i obszarów metropolitalnych KPZK Polskiej Akademii Nauk.

.