INPiA koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: INPiA koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies”

Instytut Nauk Politycznych i Administracji został koordynatorem międzynarodowej sieci „Border and Regional Studies”, powołanej w ramach programu CEEPUS - Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej. W skład sieci wchodzi 15  uczelni z 10 państw Europy Środkowej i Bałkanów.

Są to:

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet w Ostrawie

Uniwersytet Śląski w Opawie

Uniwersytet Techniczny w Libercu

Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie

Uniwersytet w Peczu

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy

Wolny Międzynarodowy Uniwersytet  Mołdawii

Uniwersytet Czarnogóry

University American College Skopje

Uniwersytet Babeșa i Bolyaia  w Klużu-Napoce

Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Uniwersytet Lublański.

Funkcjonowanie sieci ma pozwolić na wzmocnienie współpracy edukacyjnej i badawczej między uniwersytetami z Europy Środkowej i Bałkanów.

Sieć „Border and Regional Studies” skupia przedstawicieli środowiska akademickiego, zajmujących się studiami nad pograniczem oraz studiami lokalnymi i regionalnymi. Niewątpliwym walorem sieci jest nie tylko jej zasięg geograficzny, ale także interdyscyplinarność, gdyż łączy ona politologów, socjologów, kulturoznawców i geografów. Będzie to płaszczyzna wymiany doświadczeń i transferu wiedzy w wymienionych obszarach badawczych, ale także wspólnych przedsięwzięć. W przyszłości, w  ramach sieci, planowana jest wymiana studentów i pracowników akademickich oraz organizacja szkół letnich i zimowych.

Jedną z pierwszych inicjatyw angażujących członków sieci będzie międzynarodowa konferencja „New Challenges for Borderlands Studies: Regional, European and Global Perspectives” planowana w Opolu w dniach 8-10 września 2021.

.