Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku obsługa biznesu na WPiA

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dla kierunku obsługa biznesu na WPiA

Praktyczny kierunek Obsługa biznesu, studia I stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Doceniona została współpraca Wydziału Prawa i Administracji UO z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa opolskiego, owocem której jest utworzenie praktycznego kierunku obsługa biznesu, kształcącego kadry dla potrzeb inteligentnych specjalizacji w branżach wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego.

Utworzenie kierunku zyskało poparcie Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych i Producentów Materiałów Budowlanych ZRP w Warszawie, Izby Rzemieślniczej w Opolu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolskiej Izby Gospodarczej.

Prace nad utworzeniem kierunku obsługa biznesu prowadzone były w ramach projektu „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program studiów opracował interdyscyplinarny zespół ekspertów, w skład którego wchodzili przedstawiciele pracodawców oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Jest to jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie kierunków przygotowujących kadrę średniego szczebla do pełnienia roli compliance officers, menadżerów kontraktów i kierowników biur zarządu w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent kierunku obsługa biznesu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w kluczowych branżach przemysłu i jest wszechstronnie przygotowany do wykonywania pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i w podmiotach publicznych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu prawnej obsługi procesów biznesowych.

Obsługa-biznesu - zobacz certyfikat

.