Otwarty nabór na partnera w projekcie Agencji Badań Medycznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  Otwarty nabór na partnera w projekcie Agencji Badań Medycznych

Uniwersytet Opolski wraz z Biurem Nauki i Obsługi Projektów ogłosił nabór otwarty dla partnerów Uniwersytetu Opolskiego w ramach konkursu pn. Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4.

Nabór dotyczy wspólnej realizacji projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Ogłoszenie wraz z formularzem naboru oraz wzorem umowy o dofinansowanie projektu na tworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Badań Klinicznych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem Nabór partnera do projektu w konkursie ABM/2021/4 (bip.gov.pl)

Podmioty zainteresowane prosimy o składanie ofert do 8 kwietnia 2021 r., godz. 12.

.