Akt erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomologia wmurowany!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Akt erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomologia wmurowany!

Marszałek województwa Andrzej Buła, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk, kanclerz UO Zbigniew Budziszewski i prezes firmy Techbud Dariusz Woś podpisali akt erekcyjny budowy Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Opolu i Prószkowie, po czym wmurowali dokument umieszczony w ozdobnej tubie w fundament budynku przyszłego centrum. Uroczystość odbyła się na placu budowy przy ul. Oleskiej.

- To symboliczny moment i bardzo się cieszę, że spotykamy się na placu budowy - powiedział Andrzej Buła, marszałek województwa. – Tę chwile poprzedziło kilka lat pracy w dokumentach, w wytycznych, we wskaźnikach, planach, kosztorysach… To była mozolna, ale niezwykle ważna i trudna praca, bowiem projekty naukowo-badawcze finansowane z funduszy europejskich, a takim jest projekt Pomologia, wymagają pozyskania partnerów po stronie gospodarczej, pozyskania naukowców, zdefiniowania celów, jakie chcemy osiągnąć w pracy naukowo-badawczej. Wszystko to udało się, dzięki świetnej współpracy osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, zrealizować i efekty zaczynają być widoczne. Warto dodać, że dla regionu opolskiego ten projekt, realizowany z myślą o rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym jest niezwykle ważny. Jestem bardzo wdzięczny, że rektor prof. Marek Masnyk wraz ze swoimi współpracownikami podjęli się tego dzieła i że razem możemy stworzyć coś naprawdę ważnego i potrzebnego.

- To ogromna  satysfakcja, że słowo zamienia się w ciało – powiedział rektor UO prof. Marek Masnyk. – Podpisujemy akt erekcyjny w niemal sześć lat od dnia, gdy przedstawialiśmy nasze pierwsze pomysły dotyczące projektu realizowanego na bazie prószkowskiej pomologii. Z czasem musieliśmy zweryfikować plany z różnych względów. W zeszłym roku udało nam się jednak wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji projektu, a dziś jesteśmy na budowie laboratorium badawczego opolskiej części inwestycji. W Prószkowie także trwa już budowa. Projekt Pomologia jest więc w fazie inwestycyjnej i jest początkiem zagospodarowania całej przestrzeni, którą widzimy wokół, a gdzie z czasem powstanie m.in. obiekt dla naszych informatyków i stołówka studencka.  

Jeden egzemplarz aktu erekcyjnego wmurowano w fundament budynku przy ulicy Oleskiej, jeden zawiśnie w przyszłości w jego wnętrzu, a kolejny znajdzie swoje miejsce w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Treść aktu erekcyjnego:

 

Akt erekcyjny

 budowy

Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ul. Oleskiej w Opolu

      Działo się to 24 marca Roku Pańskiego 2021 w Opolu,

w 28. roku istnienia Uniwersytetu Opolskiego, kiedy to rektorem uczelni był JM prof. dr hab. Marek Masnyk, jej kanclerzem Zbigniew Budziszewski, marszałkiem województwa opolskiego Andrzej Buła, a prezesem firmy Techbud sp. z o.o. Dawid Woś.

      Dążąc do wypełnienia misji Uniwersytetu Opolskiego, w trosce o jego rozwój i zapewnienie jak najwyższego poziomu studiów i badań naukowych, podjęto historyczną decyzję o wybudowaniu

Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie oraz przy ul. Oleskiej w Opolu.

       Przedsięwzięcie finansują:

    Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego, w  ramach  środków          z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Uniwersytet Opolski.

     Niech ten projekt realizowany dzięki wielkiemu wsparciu władz samorządowych dobrze służy studentom, naukowcom

 i społeczeństwu Opolszczyzny.

   Jako że pamięć ludzka jest ulotna, słusznym jest utrwalanie na piśmie ważnych zdarzeń, co niniejszym czynimy. 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr  hab. Marek Masnyk

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

 Zbigniew Budziszewski

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Prezes firmy Techbud sp. z o.o.

Dawid Woś

 

***

Uniwersytet Opolski projekt Pomologia realizuje z władzami samorządowymi Prószkowa, gdzie powstaje Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Centrum ma powstać na tzw. pomologii, czyli na zaniedbanych od lat terenach po dawnym prószkowskim Zespole Szkół Przyrodniczych; druga badawcza część powstaje na terenie kampusu UO przy ul. Oleskiej, gdzie również znajdą się specjalistyczne laboratoria.

Przedsięwzięcie o wartości 42 mln zł finansują: Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego, w  ramach  środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Uniwersytet Opolski.

Projekt zakłada powstanie m.in. laboratoriów wykonujących płatne badania dla firm z branży rolno-spożywczej z zakresu: toksykologii, ekotoksykologii, gleboznawstwa czy rolnictwa precyzyjnego. W Prószkowie znajdą się też poletka doświadczalne, ścieżki edukacyjne oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń związanych z rolnictwem np. targów.

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ

.