Dodatkowa rekrutacja w ramach programu ERASMUS+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dodatkowa rekrutacja w ramach programu ERASMUS+

Dodatkowa rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ dotyczy roku akademickiego 2020/2021. Aplikować mogą pracownicy akademiccy, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w poprzedniej rekrutacji, ogłoszonej w październiku 2020 r., a także osoby, które nie mają przyznanego miejsca na realizację wyjazdu w roku akademickim 2020-2021.

Rekrutacja potrwa do 7 marca 2021 r. 

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:

Wyjazd pracownika akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA). Wyjazd trwa około tygodnia (minimum dwa dni robocze). Dofinansowanie będzie przyznawane na cztery dni pobytu. W ramach wyjazdu należy przeprowadzić min. osiem godzin zajęć dydaktycznych ze studentami w uczelni partnerskiej. Wyjazd jest możliwy tylko w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy międzyuczelniane danej jednostki UO (http://hello.uni.opole.pl/uczelnie-partnerskie/ ). Dokładny program prowadzanych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu z uczelniami partnerskimi.

Program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z ośmiu do czterech godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są TUTAJ

Dokumenty aplikacyjne - wniosek wyjazdowy oraz program nauczania (Teaching agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie nauczania) należy złożyć u właściwego koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

WNIOSEK WYJAZDOWY ORAZ PROGRAM NAUCZANIA (TEACHING AGREEMENT) do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-nauczycieli-akademickich-2/?et_fb=1

Dodatkowych informacji udziela zespół ds. mobilności krótkoterminowej Biura Nauki i Obsługi Projektów (mgr Magdalena Rudy, erasmus@uni.opole.pl , tel. 77 452 7352).

.