Zmarł doc. dr Zbigniew Kołaczkowski

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł doc. dr Zbigniew Kołaczkowski

Doc. dr Zbigniew Kołaczkowski

Z żalem informujemy, że 21 lutego 2021 r. zmarł doc. dr Zbigniew Kołaczkowski, wieloletni pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Doc. dr Zbigniew Kołaczkowski urodził się w 1933 r. w Częstochowie, gdzie spędził całe dzieciństwo i młodość. W 1947 r. zamieszkał w Opolu. W 1952 r. ukończył Technikum Finansowe, a następnie podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, której absolwentem został w 1956 r. Po studiach doc. dr Zbigniew Kołaczkowski rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Opolu. W latach sześćdziesiątych został zatrudniony na pół etatu w Zakładzie Ekonomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 1968 r. po uzyskaniu tytułu doktora, przeniósł się na pełny etat do Wyższej Szkoły Inżynierskiej, gdzie objął stanowisko docenta i kierownika Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Przez pewien czas pełnił funkcje prorektora, a w latach 1976–1979 funkcje dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury.

W latach siedemdziesiątych wrócił do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, podejmując wykłady w Instytucie Nauk Ekonomicznych, którego był dyrektorem w latach 1982–1987. Główne kierunki działalności naukowej doc. dr Zbigniewa Kołaczkowskiego koncentrowały się wokół Teorii Ekonomii. Jego publikacje naukowe dotyczyły zagadnień związanych z problemami zatrudnienia, bezrobocia oraz przemian strukturalnych w przemyśle województwa opolskiego. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami kierował w latach 1992–1996 Zakładem Teorii Ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Przez jakiś czas również pełnił funkcje prezesa Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Doc. dr Zbigniew Kołaczkowski w całym okresie pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie Uniwersytecie Opolskim dał się poznać jako znakomity dydaktyk, którego wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Swoboda wypowiedzi, dowcip, a także olbrzymia życzliwość i poczucie humoru to cechy, które powodowały, że doc. dr Zbigniew Kołaczkowski miał znakomite relacje nie tylko ze studentami, ale i ze swoimi współpracownikami. Umiał z nimi rozmawiać, skupiać ich wokół różnych swoich pomysłów, łagodzić napięcia i kontrowersje. W latach 1994–1999 był prorektorem ds. kształcenia i studentów. W tym okresie szczególnie dbał o sprawy socjalne studentów, sprzyjał rozwojowi studenckiej kultury. Był jednym z inicjatorów ozdabiania miasteczka akademickiego rzeźbami plenerowymi. Między innymi był pomysłodawcą ustawienia znanej rzeźby Zawstydzona Maria dłuta Marii Zawady na skwerze przed budynkiem uczelni przy ulicy Oleskiej.

Za swoją działalność organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego i propagowania ekonomii wśród młodzieży otrzymał liczne nagrody, został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Doc. dr Zbigniew Kołaczkowski pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako serdeczny i niezwykle życzliwy kolega i przyjaciel.

Pogrzeb doc. dr. Zbigniewa Kołaczkowskiego odbędzie się w najbliższą środę, 24 lutego 2021 r. Początek ceremonii o godz. 12 w starej kaplicy opolskiego cmentarza na Półwsi.

 Koleżanki i Koledzy z Wydziału Ekonomicznego

.