Odszedł prof. dr hab. Andrzej Dworak

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odszedł prof. dr hab. Andrzej Dworak

10 lutego 2021 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak, wybitny naukowiec, niestrudzony organizator i wychowawca wielu młodych chemików, prawy, serdeczny i niezwykle życzliwy człowiek.

Andrzej Dworak urodził się w roku 1945 w Zabrzu. Ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w 1969 r. Stopień naukowy doktora  uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1980 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w 1998 r. Odbył staże naukowe zagranicą jako post-doc w USA u prof. Jima Harwooda oraz w Niemczech u prof. R.C. Schulza.  Tytuł profesora nauk chemicznych uzyskał w 2006 r.

Zainteresowania naukowe profesora koncentrowały się na badaniach podstawowych z zakresu nauki o polimerach. Jego dorobek naukowy obejmuje blisko 140 publikacji cytowanych ponad 3 tys. razy oraz kilka patentów.

Prof. Andrzej Dworak od 1970 do 1989 roku był pracownikiem ówczesnego Instytutu Chemii Polimerów PAN w Zabrzu, a potem pracownikiem i dyrektorem Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach. Po połączeniu w 2007 r. - z jego inicjatywy - tej jednostki z ówczesnym zabrzańskim Centrum Polimerów PAN, pełnił do końca 2019 r. funkcję dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. W ciągu kilkunastu lat doprowadził do konsolidacji rozproszonej tematyki badawczej i rozwoju naukowego pracowników centrum oraz, nie mniej ważnego, imponującego rozwoju infrastruktury tej jednostki. Pod jego kierownictwem centrum stało się wiodącą chemiczną placówką Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2000 do 2012 prof. Andrzej Dworak był równolegle pracownikiem instytutu,  a następnie Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, zatrudnionym początkowo na stanowisku profesora uczelni, a od 2006 r., po uzyskaniu tytułu profesora nauk chemicznych, na stanowisku profesora zwyczajnego.

Wielu rocznikom studentów uczelni opolskiej przekazywał wiedzę z zakresu chemii polimerów i materiałów polimerowych o zdefiniowanej, nieliniowej architekturze oraz tzw. smart materials. Był ceniony i lubiany przez studentów i współpracowników.

Jako  inicjator powołania Europejskiego Studium Doktoranckiego, umożliwił w nim udział także opolskim doktorantom. Włączał także współpracowników z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów w prace realizowane w ramach swoich licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Efektem tych wspólnych prac były publikacjetakże afiliowane do Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

W zabrzańskim centrum, ale także w opolskiej uczelni, wychował wiele pokoleń młodych chemików. Tylko w Uniwersytecie Opolskim wypromował ok. 20 magistrów i kilku doktorów, był także inicjatorem postępowań awansowych na stopień naukowy doktora habilitowanego i tytuł profesora kilkoro pracowników zabrzańskiego centrum.

Prof. Andrzej Dworak był też inicjatorem pierwszego w Polsce Europejskiego Studium Doktoranckiego pn. Nowoczesne materiały polimerowe. Jako wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego  pełnił funkcję przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTChem i Sekcji Polimerów PTChem, a w latach 2016-2018 był wiceprzewodniczącym tej organizacji. Był członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, członkiem Komitetu Chemii PAN oraz Rady Programowej czasopisma Polimery.

Od 1995 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Gliwickiego Seminarium Polimerowego, następnie podobnej konferencji w Opolu pod nazwą Polimery nad Odrą POLYOR2011, a od 2014 r. organizowanej, w cyklu dwuletnim, międzynarodowej konferencji Silesian Meeting on Polymer Materials o akronimie POLYMAT, pod auspicjami Europejskiej Federacji Polimerów, której był członkiem jako przedstawiciel naszego kraju. Uznaniem pozycji naukowej profesora był w końcu wybór na zagranicznego członka Bułgarskiej Akademii Nauk w 2017 r.

Profesor Andrzej Dworak wykazywał się przez wiele lat niezwykłą energią, a przy tym pogodą ducha. Jego oddanie nauce i zaangażowanie w rozwój kadry naukowej oraz serdeczność i życzliwość pozostaną na długo w naszej pamięci.

 

                                                                            Współpracownicy
z Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

.