Student prawa UO laureatem ministerialnego konkursu Podatkowi Liderzy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Student prawa UO laureatem ministerialnego konkursu Podatkowi Liderzy

Podatkowi Liderzy to ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministerstwo Finansów; ze startujących w nim uczestników z całej Polski wyłanianych jest 16 laureatów – wśród nich znalazł się Jakub Kamiński.

VIII edycja konkursu dotyczyła problematyki roli podatków w czasie pandemii COVID-19 i właśnie w tym zakresie należało napisać pracę konkursową.

Student prawa na Uniwersytecie Opolskim Jakub Kamiński opisał zależność między opodatkowaniem a chęcią inwestowania na terenie Rzeczpospolitej. W tym celu został przywołany tak zwany „podatek bankowy” i „podatek Belki”, a także uregulowania VAT-u i prawa celnego.

Jakub Kamiński jest na piątym roku prawa na WPiA UO, specjalizacja prawa finansowego i podatkowego. Jest seminarzystą dra Piotra Stanisławiszyna. Studiuje także na drugim roku ekonomii, moduł gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstwa.

Jest także założycielem i członkiem Koła Rynków Finansowych WPIA UO oraz pełnomocnikiem ds. koordynowania projektów Rady Studenckiej WPIA UO.

Zdobyty właśnie tytuł jest już trzecim z dziedziny finansów na koncie Jakuba Kamińskiego; wcześniej został finalistą XV edycji konkursu EYe on tax (2020 r.) oraz laureatem w dziedzinie prawa finansowego w XXIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (2020 r.).

 

.