Statut FORTHEM – najważniejszy dokument sojuszu uniwersytetów europejskich – podpisany!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Statut FORTHEM – najważniejszy dokument sojuszu uniwersytetów europejskich – podpisany!

Ceremonia podpisania statutu sojuszu uniwersytetów europejskich FORTHEM odbyła się 25 stycznia 2021 roku. Wzięli w niej udział – za pośrednictwem platformy MS Teams – rektorzy i prezydenci  uczelni partnerskich oraz koordynatorzy sojuszu i członkowie ponadnarodowego zespołu FORTHEM ds. statutu.

Z naszej strony byli to: rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor UO ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, koordynatorka FORTHEM na naszej uczelni i jednocześnie  przewodnicząca zespołu ds. statutu dr Barbara Curyło oraz członkini zespołu statutowego, dziekan Wydziału Filologicznego dr Elżbieta Szymańska-Czaplak.

Uczelnie zrzeszone w sojuszu reprezentowali:  

Johannes Gutenberg-Universität (Moguncja, Niemcy) - Georg Krausch  

Université de Bourgogne (Dijon, Francja) - Vincent Thomas 

Jyväskylän yliopisto (Jyvaskyla, Finlandia) - Keijo Hämäläinen 

Universita' degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy) - Fabrizio Micari 

Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa)- Indriķis Muižnieks 

Universitat de València (Walencja, Hiszpania) - Maria Vicenta Mestre Escrivà

Zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez dr Barbarę Curyło ceremonia rozpoczęła się o godzinie 14 powitaniem wygłoszonym przez moderatora spotkania prezydenta Uniwersytetu im. J. Gutenberga Georga Krauscha.

FORTHEM – ambitne wspólne przedsięwzięcie

W pierwszej części rektorzy i prezydenci uczelni przemawiali w swoich językach narodowych.

Rektor UO prof. Marek Masnyk powiedział: - W imieniu Uniwersytetu Opolskiego witam serdecznie wszystkich rektorów i prezydentów i na ich ręce składam najlepsze życzenia noworoczne dla ich środowisk akademickich. Życzenia kieruję również do sojuszu FORTHEM jako naszego ambitnego wspólnego przedsięwzięcia. Dla mnie i mojej uczelni wszystkie działania sojuszu są ważne i strategiczne, w tym nauka. Bowiem FORTHEM to także badania, które mają zostać wzmocnione najnowszym sukcesem sojuszu: projektem FIT FORTHEM i jego kluczowymi celami, takimi jak: wypracowanie wspólnej polityki badawczo-rozwojowej, wymiana najlepszych praktyk w zakresie innowacji i wspólne aplikowanie w europejskich programach badawczych. Razem przyczynimy się do wzmacniania doskonałości naukowej w Europie.

Synchroniczne podpisanie strategicznego dokumentu

Najważniejszym punktem ceremonii było podpisanie statutu. Rektorzy i prezydenci uczynili to jednocześnie, widząc się nawzajem na ekranach swoich laptopów.

W drugiej części spotkania rektorzy wymienili krótko poglądy m.in. na temat innowacyjnej mobilności,  umiejętności cyfrowych czy trwałości sojuszu FORTHEM.

Rektor Masnyk mówił o znaczeniu uniwersytetów europejskich dla otoczenia społeczno-ekonomicznego, w  którym funkcjonują.

-  Szkolnictwo wyższe w Europie stoi przed szeregiem wyzwań, na które musimy odpowiadać indywidualnie, a teraz możemy również wspólnie jako sojusz uniwersytetów europejskich – powiedział prof. Masnyk. - Uniwersytet jako instytucja nie funkcjonuje w próżni, ale w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które stawia mu określone wymagania, jak i oczekuje od niego inspiracji, rozwiązań, wiedzy. Forthem jako sojusz uniwersytetów europejskich może wnieść znaczący wkład w budowanie i pogłębianie relacji nie tylko między uczelniami i partnerami zewnętrznymi, ale również inspirować współpracę między nimi na poziomie międzynarodowym.  W pierwszej części dzisiejszej uroczystości, wspominałem o współpracy naukowej. Jest ona jedną z determinant tego, aby nasz sojusz stał się partnerem i inspiracją dla biznesu, aktorów społecznych, itp. Aby tego dokonać musimy celować w stworzenie podstaw do wspólnej infrastruktury do prowadzenia badań, która wzmocni ich innowacyjność i aktualność społeczno-ekonomiczną - podkreślił prof. Masnyk.

Jesienią spotkanie w Mainz

Kończąc spotkanie prezydent Uniwersytetu J. Gutenberga wyraził żal, że w obecnej dobie możliwe było jedynie spotkanie wirtualne i zaprosił wszystkich jego uczestników na wrzesień do Mainz, by spotkać się osobiście.

Uczestnicy spotkania brawami wyrazili uznanie dla przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego za doskonałe przygotowanie ceremonii oraz pracę nad statutem sojuszu.

Statut – znaczenie merytoryczne i symboliczne

- Jestem ogromnie szczęśliwa, że statut został podpisany – mówi dr Barbara Curyło, kierująca zespołem ds. statutu i autorka jego projektu. – Prace trwały od wiosny zeszłego roku, w grupie roboczej znaleźli się przedstawiciele wszystkich uczelni zrzeszonych w sojuszu. W projekcie statut zawarliśmy wszelkie nasze cele, projekty, idee, ambicje, które chcemy realizować w ramach sojuszu. Oczywiście sporo szczegółów trzeba było dopracować, wiele sugestii uwzględnić. Ale mamy to! Po akceptacji dokumentu przez działy prawne wszystkich uczelni dziś statut został podpisany.

Satysfakcji nie kryły także władze naszej uczelni, uznając, że moment sygnowania najważniejszego dokumentu sojuszu FORTHEM ma ogromne znaczenie symboliczne, ale przede wszystkim merytoryczne.

 Czym jest FORTHEM

Sojusz FORTHEM ustanowiony został we wrześniu 2019 r. jako konsorcjum siedmiu uniwersytetów, które wspólnie zdobyły prestiżowy grant w procedurze konkursowej programu Erasmus +. Nazwa pochodzi od angelskiego skrótowca Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility.

Głównym założeniem sojuszu  było rozszerzenie zakresu mobilności studenckich, utworzenie wirtualnego kampusu, zaangażowanie naukowców we wspólne projekty badawcze w wielodyscyplinowych pracowniach, organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni, a także instytucjonalnie bliższe zintegrowanie.

Parterami w sojuszu są: Johannes Gutenberg-Universität (Moguncja, Niemcy), Université de Bourgogne (Dijon, Francja), Jyväskylän yliopisto (Jyvaskyla, Finlandia), Uniwersytet Opolski (Opole, Polska), Universita' degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy), Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), Universitat de València (Walencja, Hiszpania).

Spotkanie zorganizowano przy wsparciu Biura Marketingu i PR UO

Test: Beata Łabutin

Zdjęcia, film, realizacja: Filip Ożarowski, Sylwester Koral 

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ

.