Start mobilnego USOS-a UO z nieznacznym opóźnieniem

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Start mobilnego USOS-a UO z nieznacznym opóźnieniem

Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z wystawieniem aplikacji Mobilny USOS UO do sklepu Google Play, jej publikacja odbędzie się z nieznacznym opóźnieniem.

Prosimy użytkowników o wyrozumiałość.

 

.