25 stycznia 2021 – podpisanie statutu sojuszu uniwersytetów europejskich FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 25 stycznia 2021 – podpisanie statutu sojuszu uniwersytetów europejskich FORTHEM

Już w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. historyczna chwila. Siedmiu rektorów siedmiu uczelni partnerskich sojuszu uniwersytetów europejskich FORTHEM, w tym rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, podpisze Statut FORTHEM - dokument ramowy konsorcjum, który powstawał pod bezpośrednim kierunkiem dr Barbary Curyło z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

To bezprecedensowe wydarzenie na UO: siedmiu rektorów spotka się po raz pierwszy w tak wyjątkowych dla uczelni partnerskich i sojuszu FORTHEM okolicznościach. Podczas ceremonii online rektorzy nie tylko podpiszą statut, ale będą też dyskutować o pogłębianiu współpracy w przyszłości i o wyzwaniach stojących przed uczelniami i sojuszem.

Niezwykle ważny dokument dla FORTHEM

Statut konsorcjum FORTHEM jest dokumentem, w którym uczelnie partnerskie dokonały definicji celów i ambicji sojuszu w kontekście realizowanych już projektów, jak również w odniesieniu do przyszłości i trwałości sojuszu.

W dokumencie znajdziemy także artykuły precyzujące procesy decyzyjne w strukturach instytucjonalnych sojuszu, co potwierdza wysoki stopień zaawansowania współpracy między uczelniami partnerskimi, która swoim zasięgiem zaczyna obejmować coraz więcej aspektów funkcjonowania uczelni, począwszy od kształcenia studentów i współpracę badawczą, po współpracę z jej otoczeniem zewnętrznym.

Jak przebiegały prace nad statutem

Warto podkreślić, że to właśnie Uniwersytet Opolski był motorem działań zmierzających do wypracowania tego fundamentalnego w swoim znaczeniu dokumentu. Wstępne założenia statutu zostały opracowane przez prof. Izabellę Pisarek, prorektor UO ds. studentów i kształcenia, podczas spotkania inauguracyjnego sojuszu w Walencji w 2019 roku.

Projekt statutu został napisany przez dr Barbarę Curyło, instytucjonalnego koordynatora FORTHEM na UO, która również na co dzień koordynuje działania struktur instytucjonalnych FORTHEM na poziomie międzynarodowym Sojuszu. Z jej inicjatywy i pod jej kierunkiem powołany został zespół statutowy, złożony z przedstawicieli wszystkich uczelni partnerskich, którego zadaniem była weryfikacja regulacji statutu pod kątem ich zgodności z regulacjami narodowymi i wewnętrznymi partnerów.

Ze strony UO w pracach tego zespołu uczestniczyła również dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, dziekan Wydziału Filologicznego.

Po zakończeniu prac międzynarodowego zespołu projekt statutu przeszedł proces weryfikacji prawnej we wszystkich uczelniach partnerskich, uzyskując aprobatę, co pozwoliło na zaplanowanie jego podpisania na 25 stycznia br.

Czym jest FORTHEM

Sojusz FORTHEM ustanowiony został we wrześniu 2019 r. jako konsorcjum siedmiu uniwersytetów, które wspólnie zdobyły prestiżowy grant w procedurze konkursowej programu Erasmus +. Nazwa pochodzi od angelskiego skrótowca Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility.

Głównym założeniem sojuszu  było rozszerzenie zakresu mobilności studenckich, utworzenie wirtualnego kampusu, zaangażowanie naukowców we wspólne projekty badawcze w wielodyscyplinowych pracowniach, organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni, a także instytucjonalnie bliższe zintegrowanie.

Parterami w sojuszu są: Johannes Gutenberg-Universität (Moguncja, Niemcy), Université de Bourgogne (Dijon, Francja), Jyväskylän yliopisto (Jyvaskyla, Finlandia), Uniwersytet Opolski (Opole, Polska), Universita' degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy), Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), Universitat de València (Walencja, Hiszpania).

 

.