Dziesięcioro studentów kierunku lekarskiego na UO ze stypendiami marszałka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dziesięcioro studentów kierunku lekarskiego na UO ze stypendiami marszałka

Zajęcia z anatomii w Collegium Medicum, kwiecień 2018 

31 studentów medycyny z uczelni w całym kraju otrzyma stypendia marszałka województwa opolskiego. Dziesięcioro z nich to studenci Uniwersytetu Opolskiego - największa grupa w stawce kandydatów. Wszyscy chcą związać swoją przyszłość z placówkami medycznymi w naszym regionie - taki był jeden z warunków otrzymania stypendium.

Zarząd województwa przyznał stypendia studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.  O taką pomoc mogli się starać studenci ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce, którzy spełnili wymagane kryteria i złożyli wnioski  w terminie. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło łącznie 41 wniosków (w tym jeden po terminie). Zarząd, w oparciu o protokół z posiedzenia komisji oceniającej wnioski, podjął decyzję o przyznaniu stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie 31 studentom z najwyższą średnią. Stypendia przyznano na ten rok akademicki – od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

– Podając kryteria ubiegania się o stypendia podkreślaliśmy, że będą nimi zarówno średnia ocen z poprzedniego roku nauki, jak również zamieszkiwanie na terenie naszego województwa – informuje wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę zdrowia. – A duże zainteresowanie stypendiami, które zaobserwowaliśmy, skłania nas do tego, aby uruchomić dodatkowe pieniądze na przyciągnięcie kolejnej grupy stypendystów do naszych szpitali – dodaje mówiąc, że nadal jest potrzeba zachęcania młodych lekarzy do podjęcia pracy w naszym województwie.

W efekcie po pierwszym naborze stypendia otrzyma 2 studentów z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 6 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  4 studentów  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 3 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 10 studentów Uniwersytetu Opolskiego, 2 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 4 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kandydaci na stypendystów wybierali także spośród wszystkich szpitali w regionie preferowane przez siebie miejsce odbycia stażu lekarskiego. Największym powodzeniem cieszył się  wśród nich Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, co – jak podkreśla wicemarszałek – nie dziwi, bo baza kliniczna i ośrodek uniwersytecki są zawsze magnesem przyciągającym młodych ludzi do pracy w zawodzie medycznym.

Na podst. materiału UMWO

.