IV edycja Legii Akademickiej – „Zostań oficerem rezerwy Wojska Polskiego”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: IV edycja Legii Akademickiej – „Zostań oficerem rezerwy Wojska Polskiego”

     Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka". Szkolenie to związane jest z tworzeniem kadry dowódczej rezerwy – oficerskiej i podoficerskiej.
Kandydat (kandydatka) przystępuje do projektu na wniosek złożony na ręce koordynatora LA danej Uczelni. Kandydatki przechodzą komisję lekarską.

• Moduł szkolenia podstawowego. Część teoretyczna prowadzi wykładowca LA na Uczelni, następnie po uzyskaniu promocji (zaliczenie części teoretycznej) występuje z wnioskiem do WKU o ćwiczenia praktyczne (21 dniowe) zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

• Moduł szkolenia podoficerskiego. Część teoretyczna prowadzi wykładowca LA na Uczelni, następnie po uzyskaniu promocji (zaliczenie części teoretycznej) występuje z wnioskiem do WKU o ćwiczenia praktyczne (21 dniowe) zakończone uzyskaniem stopnia kaprala / podoficera rezerwy/

Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

- Moduł oficerski

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.

Pełną informację znajdziesz też w Decyzji Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).


.