IV edycja Legii Akademickiej – „Zostań oficerem rezerwy Wojska Polskiego”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: IV edycja Legii Akademickiej – „Zostań oficerem rezerwy Wojska Polskiego”

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka". Jest ono związane z tworzeniem kadry dowódczej rezerwy – oficerskiej i podoficerskiej. 

Kandydat (kandydatka) przystępuje do projektu na wniosek złożony na ręce koordynatora LA danej uczelni. Na Uniwersytecie Opolskim jest nim mjr rez. dr Jacek Taborski.

Kandydatki przechodzą komisję lekarską.

Moduł szkolenia podstawowego. Część teoretyczną prowadzi wykładowca LA na uczelni, następnie po uzyskaniu promocji (zaliczenie części teoretycznej) występuje z wnioskiem do WKU o ćwiczenia praktyczne (21-dniowe), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

 • Moduł szkolenia podoficerskiego. Część teoretyczną prowadzi wykładowca LA na uczelni, następnie po uzyskaniu promocji (zaliczenie części teoretycznej) występuje z wnioskiem do WKU o ćwiczenia praktyczne (21-dniowe), zakończone uzyskaniem stopnia kaprala/podoficera rezerwy.

Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów, zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Moduł oficerski

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię, jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego, opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie trzy dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.

Pełną informację można też znaleźć w Decyzji Nr 164/MON ministra obrony narodowej z 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190).

 Uwaga! Wnioski kierujemy na adres: jacek.taborski@uni.opole.pl

 Informacja: mjr rez. dr Jacek Taborski, koordynator i wykładowca LA UO 


 

.