Kształcenie zdalne. Kursy pracy na platformach MS Teams i Moodle - szkolenie w zakresie przeprowadzania testów i egzaminów

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kształcenie zdalne. Kursy pracy na platformach MS Teams i Moodle - szkolenie w zakresie przeprowadzania testów i egzaminów

Na Uniwersytecie Opolskim przyjęto do prowadzenia zajęć i egzaminów platformy MS Teams i Moodle (podstawa: zarządzenie nr 59/2020; 65/2020; 73/2020).

MS Teams to platforma intensywnie rozwijająca się, dostosowana do komunikacji i kształcenia synchronicznego. Oferuje ona coraz to większe możliwości i różnorakie sposoby pracy. Umożliwia również przeprowadzenie testów, ankiety czy zadań.

Zalety: możliwość realizacji zajęć z  synchronicznym, bezpośrednim kontaktem ze studentem.

Wady: wszystko odbywa się na serwerach Microsoftu. Po określonym czasie materiały zamieszczone na serwerze ulegną usunięciu i nie ma powrotu do ustawionych kursów i materiałów ewaluacyjnych. Można temu zaradzić zapisując na własnym dysku wszystkie zasoby kursu i materiały weryfikujące osiągniecie efektów kształcenia. Pracując na MS Teams konieczna jest archiwizacja zasobów.

Moodle to platforma e-learningowa umożliwiająca stworzenie kursu dla studentów w ciekawy sposób oraz pracę w systemie synchronicznym i ansynchronicznym. Student może w każdej chwili dotrzeć do materiałów. Może się spotkać z prowadzącym jedynie w formie czatu czy forum.

Zalety: Materiały są przechowywane przez kilka lat, archiwizowane codziennie. Możliwość stworzenia kursu i powielania go nawet po dwóch latach. Wszystkie materiały zamieszczone są na serwerach Uniwersytetu Opolskiego. Możliwość tworzenia zróżnicowanych testów. Możliwość stworzenia bazy pytań i przenoszenia jej do wielu kursów. Utrzymanie weryfikacji efektów kształcenia przez ponad trzy lata.

Wady: Brak możliwości bezpośredniego kontaktu audiowizualnego ze studentami.

Nic nie stoi na przeszkodzie w wykorzystaniu obu platform do pracy, np. poprzez ustawienie kursu czy egzaminu na platformie Moodle i zamieszczenie tam linku do spotkań lub zespołów organizowanych na platformie MS Teams.

Platforma Moodle jest chroniona i modernizowana przez Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego, jest więc bezpieczniejsza gdy chodzi o przeprowadzanie weryfikacji efektów kształcenia opartych na realizacji zadań, czy rozwiązywaniu testów.

Do przeprowadzenia egzaminów ustnych rekomendowana jest platforma MS Teams z koniecznością zgrania zaliczenia, czy egzaminu w MS Teams i zapisania na własny dysk.

Biorąc pod uwagę konieczność prowadzenia edukacji zdalnej z wykorzystaniem MS Teams  lub Moodle proponujemy szkolenie skierowane do pracowników Uniwersytetu Opolskiego (jedynie z kont uniwersyteckich znajdujących się na domenie uni.opole.pl)

11 stycznia 2021 r.  MS Teams

Aby wziąć udział w kursie należy zapisać się do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f610cfb11e043cb95a5f2e699fc4bb5%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a33660-1cab-469d-8457-f132667cb402&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Godz. 10.00 – MS Teams podstawa – tworzenie zespołów, tworzenie i ustawianie  spotkań, przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów

Godz. 13.00 – MS Teams rozszerzenie – przygotowanie zadań, testów w MS Forms, ustawienie i sprawdzanie testów zadań, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, nagrywanie, archiwizacja

12 stycznia 2021 r. Moodle

Aby wziąć udział w kursie należy zapisać się do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1f2b0e23c48944c2aa7eac17f380f371%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ecf6061-a542-4641-9e07-917b87863dd7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Godz. 10.00 – Moodle - podstawa – tworzenie zespołów, tworzenie kursu, wprowadzanie zasobów, sprawdzanie obecności

Godz. 13.00 – Moodle - rozszerzenie – tworzenie testów, zadań, sprawdzanie testów zadań, archiwizacja, raportowanie.

Na szkolenia zaprasza dr Katarzyna Książek, pełnomocnik rektora ds. e-learningu na Uniwersytecie Opolskim.

.