Dr Elwira Bisz z Wydziału Chemii UO z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr Elwira Bisz z Wydziału Chemii UO z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Dr Elwira Bisz uzyskała nominację do nagrody w kategorii „Nauki ścisłe i techniczne” za realizację projektu badawczego pn. „Projektowanie nowych metod sprzęgania krzyżowego z udziałem metali powszechnie występujących w przyrodzie - efektywna droga do zrównoważonej syntezy”.

Elwira Bisz jest doktorem nauk chemicznych, specjalizuje się w chemii metaloorganicznej. Współautorka 21 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (łączny IF = 106), kierownik projektu NCN na kwotę 783 600 zł. Na Uniwersytecie Opolskim jest zatrudniona na Wydziale Chemii, gdzie kieruje swoją grupą badawczą od 2019 roku. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na rozwoju nowych metod prowadzenia reakcji metaloorganicznych, z naciskiem na opracowanie nowych katalizatorów, bazujących na tanich i przyjaznych dla środowiska metalach. Długoterminowym celem tych badań jest opracowanie nowych przemian katalitycznych prowadzących do efektywnej i wydajnej konstrukcji cząsteczek organicznych o dużym potencjale aplikacyjnym, m.in. w otrzymywaniu leków czy zastosowaniu w chemii materiałów. 

.