Kolejny projekt w ramach Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM – FIT FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejny projekt w ramach Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM – FIT FORTHEM

To ważne wydarzenie miało miejsce w gabinecie rektora Uniwersytetu Opolskiego, w obecności dr Barbary Curyło, koordynatorki całości działań w ramach programu FORTHEM oraz prof. dr hab. Katarzyny Molek-Kozakowskiej, odpowiedzialnej za FIT FORTHEM.

- Podpisana właśnie umowa to kolejny krok w realizacji wielkiego europejskiego programu, w jakim uczestniczy Uniwersytet Opolski – powiedział rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk w chwilę po sygnowaniu dokumentu. – Ogromnie się cieszę, że moje wspaniałe współpracownice doprowadziły do jej sfinalizowana i pozyskania w jej ramach dla naszej uczelni blisko 300 tysięcy euro.

- Mam ogromną satysfakcję, że konsorcjum FORTHM pozyskało środki na realizację kolejnego projektu, w ramach którego nasz uniwersytet będzie koordynował politykę informacyjną sojuszu, co jest ważnym, strategicznym wręcz zadaniem  – podkreśla dr Barbara Curyło.

- Mam nadzieję, że uda nam się zorganizować wiele ciekawych medialnych wydarzeń, opublikować wiele tekstów, które pomogą zrozumieć, czym jest FORTHEM i jak wiele możemy z przynależności do niego jako uczelnia, jej studenci i pracownicy skorzystać – dodaje prof. Molek-Kozakowska.

Czym jest FORTHEM

Sojusz FORTHEM ustanowiony został we wrześniu 2019 r. jako konsorcjum siedmiu uniwersytetów, które wspólnie zdobyły prestiżowy grant w procedurze konkursowej programu Erasmus +. Nazwa pochodzi od angelskiego skrótowca Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility.

Głównym założeniem sojuszu  było rozszerzenie zakresu mobilności studenckich, utworzenie wirtualnego kampusu, zaangażowanie naukowców we wspólne projekty badawcze w wielodyscyplinowych pracowniach, organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni, a także instytucjonalnie bliższe zintegrowanie uczelni (więcej tu: https://www.uni.opole.pl/page/3212/umowa-partnerow-europejskiego-konsorcjum-forthem-podpisana-film).

Parterami w sojuszu są Johannes Gutenberg-Universität (Moguncja, Niemcy), Université de Bourgogne (Dijon, Francja), Jyväskylän yliopisto (Jyvaskyla, Finlandia), Uniwersytet Opolski (Opole, Polska), Universita' degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy), Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), Universitat de València (Walencja, Hiszpania).  

Czym jest FIT FORTHEM

Projekt FIT FORTHEM jest finansowany z programu Horyzont 2020 i jest kolejnym projektem sojuszu FORTHEM z programów europejskich. W ramach FIT FORTHEM sojusz wyróżnił 8 tzw. work package'ów, czyli obszarów pracy, które angażują wszystkich partnerów, ale są koordynowane przez jednego. UO koordynuje obszar związany z polityką informacyjną sojuszu.

Będzie za nią odpowiedzialna prof. Katarzyna  Molek-Kozakowska z Instytutu Językoznawstwa UO.

FIT FORTHEM ma pozwolić na wypracowanie wspólnych polityk badawczych i rozwojowych, szczególnie tych dotyczących strategicznych kierunków badań i „otwartej nauki” (open science). Dzięki finansowaniu kontynuowane będą przedsięwzięcia badawcze zainicjowane już przez wielodyscyplinowe pracownie FORTHEM i wspomagana będzie integracja centrów badawczych. Uczelnie partnerskie mają poznać swoje najlepsze praktyki w sektorze badań i innowacji i wypracować procedury poprawienia dostępności do infrastruktury i zasobów danej uczelni dla partnerów. Pozwoli to na przekroczenie barier wynikających z lokalnych ograniczeń, a także ułatwi rozwój zawodowy pracowników nauki i wesprze zarządzających nauką na wydziałach w podejmowaniu decyzji na temat strategii rozwoju.

Autorkami wniosku i koordynatorkami realizacji projektu FIT FORTHEM są prof. UO dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska z Instytutu Językoznawstwa UO i dr Barbara Curyło z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji – koordynatorka działań sojuszu FORTHEM na Uniwersytecie Opolskim.

ZOBACZ FILM

4
4
4
4
.