Lekarz z USK w międzynarodowym gronie ekspertów

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Lekarz z USK w międzynarodowym gronie ekspertów

Dr hab. n. med. Zenon Brzoza profesor UO, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Pododdziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jako jedyny Polak został powołany do międzynarodowego grona ekspertów opracowującego ogólnoświatowe wytyczne postępowania w pokrzywce i obrzęku naczynioruchowym.

Na początku grudnia br. w Berlinie odbyła się organizowana co cztery lata Konferencja „Urticaria Guidelines 2020” poświęcona wypracowaniu przez międzynarodowy zespół ekspertów nowych wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych. Powstały dokument zostanie opublikowany w jednym z najwyżej pozycjonowanych na świecie czasopism z dziedziny alergologii i immunologii. Konferencję poprzedziło międzynarodowe forum - 5th GA²LEN Global Urticaria Forum (GUF 2020), poświęcone wymianie wiedzy i doświadczeń w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych. 

Każdego roku komitet organizacyjny Forum zaprasza lekarzy zaangażowanych w poszukiwania nowych rozwiązań medycznych w leczeniu m.in. pokrzywki. Spotkanie to było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć naukowych, a także określenia rozwoju kierunków skutecznej terapii. Prof. Zenon Brzoza współprzewodniczył panelowi „The future of urticaria management - how we willhelppatients with CSU and CIndU in 10 years, poświęconemu innowacyjności i perspektywom leczenia w nadchodzącej dekadzie.

Wcześniejsze osiągnięcia profesora, a także jego wieloletnie doświadczenie zawodowe zostały dostrzeżone przez międzynarodowe środowisko medyczne i uznane za niezbędne w procesie tworzenia strategii leczenia schorzeń alergicznych. 

- Wiedzę zdobytą w trakcie tych wydarzeń naukowych będę mógł wraz z moimi współpracownikami wykorzystać w codziennej diagnostyce i leczeniu pacjentów zgłaszających się do naszego szpitala, przyczyniając się także do dalszego rozwoju opolskiej alergologii - podkreśla prof. Brzoza

W czerwcu br. kierowana przez prof. Zenona Brzozę Klinika Chorób Wewnętrznych i Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii uzyskały międzynarodowy certyfikat jakości w zakresie diagnostyki i leczenia alergii skórnych: obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki. Certyfikat był wynikiem audytu zewnętrznego, przeprowadzonego  w USK, a nadzorowanego przez szpital Charite Uniwersytetu Medycznego w Berlinie i pozwolił na dołączenie opolskiego szpitala do grona kilkudziesięciu najlepszych na świecie ośrodków prowadzących działalność leczniczą i naukową w zakresie alergii skórnych. 

.