Ciekawy międzynarodowy webinar w Instytucie Psychologii UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawy międzynarodowy webinar w Instytucie Psychologii UO

 „Sense of safety and mental health in the educational environment: students, teachers, parents / Poczucie bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne w środowisku edukacyjnym: uczniowie, nauczyciele, rodzice” – to temat międzynarodowego webinaru, jaki odbył się online 10 grudnia 2020 r.

Webinar został zorganizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Psychologii Mikołajowskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina). Wzięło w nim udział kilkunastu pracowników naukowych oraz kilkudziesięciu studentów z obydwóch instytucji.

Tematyka webinaru dotyczyła psychologicznych zagadnień poczucia bezpieczeństwa w środowisku edukacyjnym z uwzględnieniem szerszego kontekstu kulturowego i społecznego. Wygłoszono cztery wykłady:

Prof. UO dr hab. Romuald Derbis ‒ „Poczucie bezpieczeństwa z perspektywy procesów globalizacji"

Prof. UO dr hab. Dariusz Krok ‒ „Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego a dobrostan psychiczny u późnych adolescentów”

Prof. dr hab. Iryna Sawenkowa ‒ „Chronopsychologiczne przewidywanie poczucia bezpieczeństwa w środowisku i jakość życia osób o specjalnych potrzebach”

Dr Iryna Litwinenko ‒ „Bezpieczeństwo psychologiczne w środowisku edukacyjnym”.

Po wykładach odbyła się dyskusja, której uczestnicy zadawali wiele interesujących pytań dotyczących m.in. sposobów interwencji psychologicznych ukierunkowanych na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, relacji globalizacji i poczucia bezpieczeństwa czy poziomu poczucia bezpieczeństwa w kontekście epidemii COVID-19.

 

.