W styczniu rejestracja na lektoraty i egzaminy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: W styczniu rejestracja na lektoraty i egzaminy

Przedstawiamy plan rejestracji na lektoraty i egzaminy.

Rejestracja żetonowana na egzaminy w styczniu 2021 i lektoraty na semestr letni 2020/2021

STUDIA STACJONARNE  I stopnia

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów     (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje).

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

1. Rejestracja na lektoraty

07.01. – 12.01.2021r. – I etap dla II i III roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
13.01. – 19.01.2021r. – II etap dla I roku

10.02.2021r. – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 18.01. – 22.01.2021r.

UWAGA!

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować. Grupy z opisem:

- "Przepis lektoratu"NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu.

- "Dla studentów z certyfikatem" są dla studentów posiadających stosowny CERTYFIKAT  B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr letni 2020/2021

STUDIA STACJONARNE  II STOPNIA

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów II stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni.

Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów  (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

Termin rejestracji: 20.01. – 26.01.2021r.

17.02.2021r.  – zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

 Grupy z opisem:

-"Przepis lektoratu" NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.

.