Uwaga, studenci medycyny! Świetne stypendia od marszałka województwa!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga, studenci medycyny! Świetne stypendia od marszałka województwa!

Akcja profilaktyczna przygotowana przez studentów kierunku lekarskiego UO. 5 kwietnia 2019 roku w CH Karolinka

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Właśnie ruszył nabór wniosków, który potrwa do 15 grudnia br.

O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów.  Stypendia będą przyznawane na rok akademicki 2020/2021.

Na początek takim finansowym wsparciem zarząd województwa zamierza objąć 30 studentów.

 – Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz najlepiej byłoby, gdyby co roku zatrudnienie w naszym regionie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w naszych szpitalach – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Jak zaznacza wicemarszałek Roman Kolek, jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. – Zmagamy się, podobnie jak wszystkie kraje europejskie, z niedostateczną liczbą lekarzy. Niedobór w tej grupie personelu spowodowany jest wieloma czynnikami, m.in. poziomem wynagrodzenia i związaną z tym migracją zarobkową oraz starzeniem się społeczeństwa, które nie omija lekarzy, stwarzając problemy z zastępowalnością pokoleniową w tej grupie zawodowej – zauważa.

Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto, a przyznawane będzie na 9 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium. Ponadto, by uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w placówce medycznej w województwie opolskim, podlegającej  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.  Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Jak mówi regulamin, przy wyborze będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 grudnia 2020r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie UMWO tutaj: TUTAJ

Na podst. materiałów UMWO

.