Opolski językoznawca w radzie naukowej czasopisma English for SpecificPurposes

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opolski językoznawca w radzie naukowej czasopisma English for SpecificPurposes

Foto: Archiwum prywatne   

Łukasz Grabowski, pracownik Instytutu Językoznawstwa UO, został zaproszony do rady naukowej (Editorial Board) czasopisma English for SpecificPurposes. Jest to jedno wiodących czasopism językoznawczychna świecie (IF = 2.612), publikujące badania nad językiem angielskim używanym do celów zawodowych i specjalistycznych,dotyczące m. in. przyswajania języka drugiego/obcego,  opracowania i ewaluacji programów nauczania języków specjalistycznych, opracowania materiałów dydaktycznych, analizy dyskursów specjalistycznych, opisu odmian specjalistycznego języka angielskiego itp.

Dr hab. Łukasz Grabowski jest językoznawcą, prowadzącym badania z dziedziny translatoryki, języków specjalistycznych, a także językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Jest autorem licznych publikacji w kilku wiodących czasopismach naukowych (m.in. International Journal of Corpus Linguistics, International Journal of LexicographyEnglish for SpecificPurposes, AcrossLanguages and Cultures), a także rozdziałów w monografiachw uznanych wydawnictwach, np. John Benjamins, Emerald czy Springer. Opublikował również dwie monografie, dwa tomy pod redakcją, a trzeci ukaże się w przyszłym roku w wydawnictwie Language Science Press. Ma również w swoim dorobku pracę w charakterze kierownika i wykonawcy grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), poświęconych m.in. opisowi leksyki i frazeologii w angielskich tekstach farmaceutycznych. W 2013 r. zdobył stypendium podoktorskie w Centrum Zaawansowanych Badań nad Językiem Angielskim (Centre for Advanced Research in English) na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii, a w 2019 r. stypendium im. Bekkera od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Jest recenzentem wielu czasopism naukowych w kraju i zagranicą.

.