Atrakcyjne stypendia na rok akademicki 2020/2021

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Atrakcyjne stypendia na rok akademicki 2020/2021

Stypendium w wysokości nawet 900 zł miesięcznie może w tym roku akademickim otrzymać student Uniwersytetu Opolskiego.

Według nowych stawek, ujętych w zarządzeniu rektora z 13 listopada 2020 r., stypendium socjalne może wynieść od 700 do 900 zł miesięcznie, w zależności od dochodu na członka rodziny. Stypendium dla niepełnosprawnych mieści się w widełkach od 700 do 900 zł i zależy od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy.

Stypendium rektora (za wyniki w nauce) to kwoty od 600 do 900 zł.

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi natomiast 800 zł.

Szczegóły znajdziecie w zarządzeniu rektora na stronie internetowej UO, w zakładce Akty prawne/Zarządzenia rektora. 

.