Komunikat kanclerza w sprawie zamówień publicznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Komunikat kanclerza w sprawie zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do końca listopada 2020r. do procedowania spraw, które są planowane przez Państwa do wszczęcia w grudniu tego roku oraz w pierwszych miesiącach 2021 r.

Ustawa, o której mowa powyżej w istotny sposób zmienia sposób prowadzenia postępowań ustawowych przez Biuro Zamówień Publicznych. Dodatkowo pojawiające się utrudnienia wzmagają informacje o planowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i ministra właściwego ds. zamówień publicznych, nowelizacji jeszcze przed wejściem w życie wyżej wspomnianej ustawy.

W związku z dużą dozą niepewności związaną z finalnymi zapisami ustawy, która ma obowiązywać od początku roku 2021, mogą pojawić się u zamawiającego różnego rodzaju wątpliwości prawne, interpretacyjne i tym samym postępowania w pierwszych miesiącach przyszłego roku mogą trwać dłużej niż ma to miejsce aktualnie, a przede wszystkim mogą z początkiem przyszłego roku nie być ogłaszane w ogóle.

Na podstawie powyższego, o ile jest to możliwe, zaleca się w najbliższym czasie złożenie przez wnioskodawców do jednostek pełniących funkcję realizatorów niezbędnych dokumentów pozwalających na przedłożenie do Biura Zamówień Publicznych wniosków o wszczęcie postępowania. Dostarczenie powyższych dokumentów do końca listopada br. umożliwi ich wszczęcie (ogłoszenie postępowań) przed wejściem w życie „nowej” ustawy, tj. do dnia 31.12.2020 r. oraz udzielenie zamówień (zawarcie umów) po 01.01.2021 r. w normach prawnych obecnie obowiązujących.

Jednocześnie informuję, że Biuro Zamówień Publicznych przewiduje przeprowadzenie szkoleń dotyczących wewnętrznych regulacji oraz ogólnie obowiązujących przepisów z zakresu udzielania zamówień publicznych.


Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

mgr Zbigniew Budziszewski

.