Konsorcjum FORTHEM – zapraszamy do śledzenia strony internetowej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konsorcjum FORTHEM – zapraszamy do śledzenia strony internetowej

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą konsorcjum FORTHEM. Można na nią wejść poprzez logo umieszczone na naszej stronie głównej - obok winiety Uniwersytetu Opolskiego - lub poprzez link http://forthem.uni.opole.pl/

Warto śledzić tę stronę – tu bowiem pojawią się wszelkie ciekawe informacje dla studentów i pracowników, związane z działalnością konsorcjum.

Strona będzie uzupełniana na bieżąco; informacji pojawi się sporo, bo konsorcjum intensywnie pracuje nad kolejnymi etapami realizacji wspólnego, szeroko zakrojonego projektu finansowanego przez Komisję Europejską, jak również pozyskało kolejny grant z prestiżowego programu Horyzont 2020.

***

Uniwersytet Opolski jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w sieci „Uniwersytetów Europejskich” .

Przypomnijmy; pięć konsorcjów z udziałem polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Opolskiego znalazło się w gronie laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej European Universities  finansowanego z programu Erasmus+.

Do konkursu zgłosiły się 54 konsorcja łączące w sumie ponad 300 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 państw. Z tego grona Komisja Europejska wyłoniła 17, choć na początku mówiło się, że w premierowym rozdaniu szanse na pozytywne rozpatrzenie ma jedynie 12 wniosków. Stało się tak dzięki zwiększeniu puli środków przeznaczonych na konkurs z 60 do 85 mln euro.

W tym prestiżowym gronie znalazł się Uniwersytet Opolski – jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów, obok takich potęg jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Gdański.

Nasza uczelnia wchodzi w skład konsorcjum FORTHEM (218 tys. studentów), którego liderem jest Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), a partnerami: Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania).

Działania projektowe, które zaplanowano w ramach konsorcjum FORTHEM to m.in. mobilności studenckie oraz pracownicze, a także współtworzenie wraz z partnerami konsorcjum siedmiu multidyscyplinarnych laboratoriów badawczych (FORTHEM Labs), w których uczestniczyć będą studenci, pracownicy oraz eksperci zewnętrzni.

Projekt potrwa trzy lata, a Uniwersytet Opolski pozyskał w jego ramach finansowanie w wysokości blisko 417 tys. euro.

 

1
.