Nasza wykładowczyni na stażu w USA

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasza wykładowczyni na stażu w USA

1 października 2020 r.  dr  Danuta Witkowska, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, rozpoczęła trzymiesięczny staż naukowy u prof. Deana Wilcoxa w Darmouth College, NH, USA. Darmouth College jest jednym z dziesięciu najstarszych uniwersytetów w USA i należy do prestiżowej grupy uniwersytetów, zwanej Ligą Bluszczową (Ivy League).

 Danuta Witkowska wspólnie z grupą prof. Wilcoxa będzie pracować nad termodynamiką oddziaływań jonów metali z białkami, w ramach grantu przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (program im. Bekkera).

Dr Witkowska jest członkiem grupy naukowców, w ramach dyscypliny  nauki o zdrowiu,  specjalizującej się w szeroko rozumianych analizach biomedycznych obejmujących interdyscyplinarne badania związane z określeniem mechanizmu oddziaływania jonów metali i ich kompleksów z biologicznie istotnymi związkami.

 Choroby są zasadniczo powodowane przez dysfunkcje mechanizmu molekularnego w systemach biologicznych. Lepsze zrozumienie chemii choroby jest więc konieczne, by zmagać się z globalnymi współczesnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

Foto: archiwum prywatne

 

.