Program „Solidarni z Białorusią – studenci” na naszym uniwersytecie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Program „Solidarni z Białorusią – studenci” na naszym uniwersytecie

W ramach programu „Solidarni z Białorusią – studenci” na Uniwersytecie Opolskim będzie przyznane stypendium dla trojga studentów pierwszego roku studiów.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do programu jest obywatelstwo białoruskie oraz brak innych przyznanych przez NAWA stypendiów.

Wniosek o przyznanie stypendium należy przesłać na hello@uni.opole.pl do 22 października, godz. 12. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.10.2020 r.

Kryterium wyboru stypendystów: średnia ocena ze świadectwa maturalnego – dla studentów I stopnia; średnia ważona ze studiów I stopnia – dla studentów II stopnia. Jeśli w rankingu znajdą się dwie lub więcej osób z jednakową średnią oceną, pod uwagę będą brane wyniki z poprzedniego etapu rekrutacji, wg punktów ujednoliconych przyznanych w procesie rekrutacji.

Program „Solidarni z Białorusią – studenci”, ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, skierowany jest do studentów I roku studiów w języku polskim, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym. Stypendium przyznane będzie na 10 miesięcy w roku akademickim 2020/2021 i polegać będzie na:

– zwolnieniu z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/2021

– comiesięcznej wypłacie stypendium w kwocie 1250 zł na I stopniu studiów / 1500 zł na II stopniu studiów.

Wszystkie szczegóły:

http://hello.uni.opole.pl/blog/2020/10/20/solidarni-z-bialorusia-stypendium-dla-studentow-z-bialorusi/

Solidarni z Białorusią 

.