Wjazd na teren kampusu UO – zmiany. Instrukcja kanclerza

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wjazd na teren kampusu UO – zmiany. Instrukcja kanclerza

Od 22.10 do 26.10.2020 r. udostępniony będzie wjazd obok domu studenckiego „Kmicic”.   

 

INSTRUKCJA nr  12/2020

Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 19.10. 2020 r.

 

w sprawie wjazdu na teren Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie § 23 Regulaminu Organizacyjnego  Uniwersytetu Opolskiego / Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 28 września 2020 r. /ustalam, co następuje:

                                                     § 1

W związku z przebudową ulicy Katowickiej wjazd na teren Uczelni od strony ulicy Nysy Łużyckiej  i ul. Katowickiej przez bramę wjazdową obok budynku DS „ Niechcic”  w dniach 22-26.10.2020 będzie niemożliwy.

Proponuję korzystanie z  udostępnionego  wjazdu  przy D.S. ‘’Kmicic’’.

W razie przedłużenia prac remontowych zostanie podana stosowna informacja.

 § 2

     Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                       KANCLERZ

                                            UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO         

                                          mgr Zbigniew Budziszewski

 

 

.