KORONAWIRUS. Instrukcja kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: KORONAWIRUS. Instrukcja kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

Publikujemy najnowszą instrukcję kanclerza UO.  

  

INSTRUKCJA nr 11/2020

Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia  16 października 2020 r.

 w sprawie informowania o przypadkach występowania wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego objawów zakażenia wirusem COVID-19

Na podstawie § 23 pkt 1) Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (tj. zarządzenie nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 września 2020 r.) postanawiam, co następuje:

    § 1

W związku z coraz większą liczbą zachorowań na koronawirusa(COVID-19) w kraju, zobowiązuję wszystkich pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego (szczególnie zamieszkałych w Domach Studenta) do natychmiastowego informowania bezpośredniego przełożonego oraz komórkę BHP o przypadkach wystąpienia zachorowania na COVID-19 lub konieczności odbycia kwarantanny.

 § 2

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

                                              KANCLERZ

                                               UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

                                                          Zbigniew Budziszewski

 

.