Dr Agnieszka Szebesczyk z INoZ UO z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr Agnieszka Szebesczyk z INoZ UO z nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Dr Agnieszka Szebesczyk nominację uzyskała za projekt „ Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1.”

Jest doktorem nauk chemicznych, specjalizuje się w chemii medycznej i chemii bionieorganicznej. Współautorka 15 artykułów naukowych, 5 publikacji pokonferencyjnych oraz monografii naukowej.

Na Uniwersytecie Opolskim jest zatrudniona w Instytucie Nauk o Zdrowiu, specjalizuje się w badaniach mających na celu określenie mechanizmu oddziaływania jonów metali ze związkami o znaczeniu biologicznym. Kierownik projektu NCN „Oddziaływanie jonów żelaza z białkiem szoku cieplnego B1”, za którego realizację została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020. Projekt ma na celu określenie oddziaływań jonów żelaza z peptydowymi fragmentami białka HSPB1, które wykazuje działanie hamujące proces ferroptozy - programowanej śmierci komórki zależnej od żelaza. Wyniki badań pozwolą wyjaśnić mechanizm takiego działania oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy o procesie ferroptozy, który jest związany z rozwojem takich schorzeń jak choroba Huntingtona czy ostra niewydolność nerek.

.