Dr hab. Sabina Helena Kauf profesorem nauk społecznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dr hab. Sabina Helena Kauf profesorem nauk społecznych

Dr hab. Sabina Helena Kauf, prof. UO postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 21 września 2020 roku otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

Prof. dr hab. Sabina Kauf jest dyrektorem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego oraz kierownikiem Katedry Logistyki i Marketingu. W latach 2012-2017 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ekonomicznego UO ds. nauki i współpracy z zagranicą.  

Prof. dr hab. Sabina Kauf jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2000 roku na podstawie decyzji Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, natomiast w 2011 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, decyzją Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Zainteresowania badawcze prof. Sabiny Kauf obejmują problematykę roli logistyki w funkcjonowaniu sektora publicznego, logistyki miasta, kreowania zachowań komunikacyjnych, miast inteligentnych (smart city), społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w logistyce, a także metod ilościowych w logistyce, zarządzaniu łańcuchem dostaw i decyzjach przestrzennych.

Efektem pracy naukowo-badawczej prof. Sabiny Kauf jest ponad 230 publikacji naukowych przygotowanych samodzielnie lub we współautorstwie. Jest także redaktorem naczelnym (od 2017 roku) studenckiego czasopisma naukowego „Opolskie Akademickie Forum Logistyki”. Od wielu lat jest współorganizatorem m.in. cyklicznej konferencji naukowej Logistyka w naukach o zarządzaniu.

Pani prof. dr hab. Sabinie Kauf składamy serdeczne gratulacje!

 

 

.