5 mln zł od MNiSW na działania konsolidacyjne UO i dawnej PMWSZ

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 5 mln zł od MNiSW na działania konsolidacyjne UO i dawnej PMWSZ

- To duży sukces – ocenia Jarosław Kubiak (na zdjęciu), dyrektor powołanego niedawno Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego, który nadzorował pracę rzeszy ludzi nad aplikacją do konkursu ogłoszonego przez MNiSW. – Doceniono wysiłek pracowników działających w czternastu obszarach, jakie wyodrębniliśmy na uczelni oraz liderów tych obszarów. Wypracowaliśmy szczegółowy plan – najpierw przygotowania do połączenia uczelni, potem jego przeprowadzenia, wreszcie etap integracji – bo teraz musimy zacząć funkcjonować jako jeden zgrany organizm, przede wszystkim na płaszczyźnie relacji międzyludzkich. Wszystko to dało oczekiwany efekt i powodzenie w ministerialnym konkursie, do którego jako uczelnia z naszym projektem stanęliśmy.

Obszary projektowe stworzono zgodnie z naturalnym podziałem funkcji w uniwersytecie, a więc wśród czternastu obszarów są: rektorski, kanclerski, kadrowo – płacowy, finansowy, biblioteka, wydawnictwo, dydaktyka, rekrutacja, nauka, Centra Symulacji Medycznej, Centrum Informatyczne, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego czy promocja.

Tygodnie żmudnej pracy zaowocowały dokładnym rozpisaniem zadań przydzielonych konkretnym osobom, realizowanych w określonych terminach i wycenionych. W sumie działania te złożyły się na projekt, który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaakceptowało i postanowiło sfinansować w znacznej  - w porównaniu do wnioskowanej kwoty – jej części.

Na działania związane z konsolidacją uczelni przyznano nam 5 mln zł.

 - Zapewne bez tego projektu proces konsolidacji i tak miałby miejsce, bo to było od miesięcy postanowione i po prostu trzeba to przeprowadzić – mówi Jarosław Kubiak. – Jednak fakt, że przystąpiliśmy do pisania projektu spowodował, że każdy z  członków danego zespołu musząc zaplanować, rozłożyć w czasie i spisać swoje działania w obszarze, za który jest odpowiedzialny, zaczął w szczegółach przewidywać, co może się wydarzyć i z czym będzie się musiał zmierzyć. Nie grozi nam więc już teraz przysłowiowe gaszenie pożarów, a jeśli już to z pewnością będą one mniejsze, bo odpowiednie działania zostały zaplanowane, zadania jasno rozpisane w czasie i wycenione. Teraz trzeba konsekwentnie je realizować.

W uproszczeniu można stwierdzić, że 5 mln zł pozyskane w konkursie MNiSW to pieniądze, które pomogą sfinansować gigantyczną pracę, jaką cały zespół połączonych uczelni musiał wykonać i wciąż wykonuje dodatkowo, oprócz dotychczasowych codziennych obowiązków, właśnie w związku z połączeniem.

- Zapewne życie zweryfikuje jakieś szczegóły przyjętych przez nas założeń projektowych, jednak  generalna zasada jest taka: nie dopuszczamy opcji, że nie wywiążemy się z jakiegoś zadania – zaznacza dyrektor Kubiak. – Zrealizujemy je z pewnością, być może w nieco inny niż pierwotnie zaplanowany sposób, być może zmodyfikowane, tak jednak, by można było zgodnie z procedurami rozliczyć cały projekt – podkreśla. 

Na realizację projektu mamy rok – planowany termin zakończenia działań to koniec października 2021 roku.

Tekst: Beata Łabutin

 Foto: Sylwester Koral


.