Nasz naukowiec badał ogromną górę… soli w Tadżykistanie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nasz naukowiec badał ogromną górę… soli w Tadżykistanie

Na zdjęciu: dr Grzegorz Kłys na tle góry soli

Biolodzy z Uniwersytetu Opolskiego odbyli w zeszłym roku ciekawą ekspedycję do Tadżykistanu. Jednym z jej etapów były badania speleologiczne prowadzone przez dra Grzegorza Kłysa z Instytutu Biologii UO i członków Speleoklubu Olkuskiego.

Jednym z najbardziej niezwykłych tworów przyrody, jakie eksplorowano, była góra soli Chodża Mumin w pobliżu miasta Kulyab. Góra ma kształt owalny, długość jej sięga 8,5 km i wznosi się ponad równinę na wysokość 900 m (wysokość 1332 m n.p.m.). Jest drugą na świecie co do wielkości górą soli. Rezerwy soli wynoszą 30 mld ton.  

Przy okazji eksploracji jaskiń solnych i poszukiwania organizmów jaskiniowych odkryto i przebadano nieznaną wcześniej jaskinię, która została nazwana od nazwiska naszego pracownika „Jaskinią Kłysią" (Ғори Клиша). Ma ona ponad 450 metrów i długości i ponad 70 metrów przewyższenia. 

Zebrano także wiele gatunków jaskiniowych chrząszczy i muchówek, być może nowych dla nauki (materiał jest w opracowaniu).  

Materiał: Instytut Biologii UO 

3
3
3
.