Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego

Instytut Nauk Pedagogicznych UO i  Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina zapraszają do udziału online w Dwudniowym Forum Rodzicielstwa Zastępczego, jakie odbędzie się w dniach 21-22 października 2020 r. w Studenckim Centrum Kultury UO.

Transmisja online na żywo z SCK dostępna będzie pod linkiem

https://pl-pl.facebook.com/UniwersytetOpolski/

Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa: stowarzyszeniedobrarodzina@gmail.com,  SMS - tel. 602-114-382.

Program forum

Dzień I  

„Rodzicielstwo zastępcze - w poszukiwaniu modelu wsparcia

 i współpracy środowiskowej” – godz. 10 – 13.10.

Dr hab. Edward Nycz, prof. UO (dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego) – Uroczyste otwarcie Dwudniowego Forum Rodzicielstwa Zastępczego

Prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel (Uniwersytet Opolski) – Specyfika potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych

Mgr Danuta Hryniewicz (Wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu) - Grupa wsparcia - teoria i praktyka

Dr Justyna Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Budowa, rola i znaczenie autorytetu rodzica zastępczego

Mgr inż. Małgorzata Sawicka (Prezes Fundacji Przystanek Rodzina) – Aktualny stan rodzicielstwa zastępczego

Dr Katarzyna Jarosz (Uniwersytet Opolski) – Profilaktyka pozytywna jako forma wsparcia rodzicielstwa zastępczego

Mgr Adam Grzegorczyk (Fundacja Bądź Dobroczyńcą) – Czego brakuje do szczęścia rodzinie zastępczej?  Udzielane wsparcie rodzinom zastępczym przez organizacje pozarządowe

Podsumowująca dyskusja panelowa

Dzień II

„Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz” - godz.10 – 13.10

Mgr Piotr Orian (Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”)

– Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Moja rodzina”

Mgr Danuta Hryniewicz (Wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu) - Rodzicielstwo zastępcze opowiedziane głosem dziecka

Mgr Gerard Wilczek (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”)

– 10 lecie Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

Mgr inż. Małgorzata Sawicka (Prezes Fundacji Przystanek Rodzina) – Model pozyskiwania rodzin zastępczych. Kontakt z konkretną, szczęśliwą rodziną zastępczą. Filmy promujące rodzicielstwo zastępcze

Mgr Marzena Nykiel (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu) – Punkt wolontariatu - Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”

Estera Hadamek (Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”) – „Magazyn Dobroci”

Mgr Sabina Reszka (Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”)

– Wolontariat uczniowski i współpraca z Uniwersytetem III Wieku

Dyskusja panelowa – pn. „Rodzina zastępcza potrzebna od zaraz”.

 

.