Odbył się Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Odbył się Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej

Filozofia polska to filozofia życia. Tak można wyrazić konkluzję Pierwszego Kongresu Filozofii Polskiej, który w dniach 24-25 września 2020 odbył się w pałacu w Orli koło Koźmina Wielkopolskiego.

W kongresie uczestniczyło ponad pięćdziesięciu filozofów z Polski i zagranicy. Część uczestników, w tym główni prelegenci – wśród których znaleźli się m.in. prof. Bogdan Szlachta z UJ, prof. Jacek Bartyzel z UMK i prof. Ryszard Kleszcz z UŁ – oraz przewodniczący sekcji, była na miejscu, druga część natomiast brała udział w obradach na zasadzie zdalnej.

Chociaż regularnie, co pięć lat, organizowane są mające długą tradycję Polskie Zjazdy Filozoficzne, to główną ideą Kongresu Filozofii Polskiej było skupienie się na polskiej myśli filozoficznej, odkrycie jej odrębności na tle filozofii innych krajów oraz przyczynienie się do jej dalszego rozwoju.

Tekst: W. Julian Korab-Karpowicz

Foto: organizator

*Dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO jest filozofem i myślicielem politycznym, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, autorem „Historii filozofii politycznej”, „Harmonii społecznej” i innych książek przetłumaczonych na kilka języków. Był inicjatorem Pierwszego Kongresu Filozofii Polskiej i przewodniczącym jego Rady Programowej.

 

 

 

 

.