Porozumienie o współpracy pomiędzy UO i LO nr III podpisane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Porozumienie o współpracy pomiędzy UO i LO nr III podpisane

Ze strony uczelni umowę podpisała dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów, a imieniu III LO sygnowała ją Joanna Raźniewska, dyrektorka Liceum Ogólnokształcącym nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.

W umowie czytamy m.in.: „Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój obie strony wyrażają wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym nr III w Opolu, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności umysłowej młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze dalszej drogi kształcenia.”

Głównym założeniem współpracy jest integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów. Realizacja tego  celu umożliwi wychowankom rozbudzanie, ukierunkowywanie i poszerzanie zainteresowań, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Priorytetem wzajemnej współpracy jest przede wszystkim objęcie patronatem klas medycznych szkoły, współpraca w zakresie kierowania studentów na obowiązkowe praktyki i staże w szkole, prowadzenia spotkań z uczniami w ramach „Dni Nauki
i Promocji Szkoły” itp.

Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r.

 

.