Stypendia marszałka województwa dla studentów medycyny

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Stypendia marszałka województwa dla studentów medycyny

Studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony marszałka województwa opolskiego. Warunek – stypendysta „odpracuje” w szpitalu na Opolszczyźnie okres, przez jaki pobierał stypendium. Celem programu stypendialnego marszałka jest bowiem zatrzymanie młodych lekarzy w regionie.

Stypendia będą przyznawane studentom kierunku lekarskiego, którzy zamierzają podjąć pracę m.in. w szpitalach województwa opolskiego. Na początek takim finansowym wsparciem objętych zostanie 30 studentów.

– Jesteśmy otwarci na zwiększenie ich liczby. Nasze analizy wskazują, że najlepiej byłoby zatrudniać w regionie co roku 50 lekarzy. Trzeba więc zachęcić odpowiednią liczbę studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia po studiach pracy w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim – zapowiada marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Stypendium wyniesie 2 tys. zł miesięcznie i będzie płatne przez dziesięć miesięcy w roku.

Projekt uchwały skierowano 29 września br. do konsultacji społecznych, po czym zostanie poddany głosowaniu na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

Według założeń stypendium może otrzymać osoba, która:

  • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na którym ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonego pełnymi latami,
  • zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt. 4, w którym podejmie zatrudnienie.

Po przyjęciu uchwały przez sejmik szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium będą dostępne na stronie www.opolskie.pl oraz na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Opr. BŁ, na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego

.