Prof. Marek Masnyk wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Marek Masnyk wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Prof. Masnyk będzie jednym z dwóch – obok prof. Ryszarda Koziołka z Uniwersytetu Śląskiego – wiceprzewodniczących KRUP w kadencji 2020--2024. To wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni i dla jej rektora.

Na pierwszym posiedzeniu w Warszawie 25 września 2020 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich wybrała swoje Prezydium. Pracami KRUP w tej kadencji będzie kierowała prof. Bogumiła Kaniewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wyboru przewodniczącej KRUP w kadencji 2020–2024 dokonano jeszcze w lipcu).

Wiceprzewodniczącymi Konferencji zostali: rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk i rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek. Obowiązki sekretarza będzie pełnił prof. Marek Kręglewski (UAM).

W imieniu społeczności akademickiej rektorowi prof. Markowi Masnykowi, nowemu wiceprzewodniczącemu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na prestiżowym i odpowiedzialnym stanowisku.

***

Słowo o KRUP

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana przez rektorów uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Idea powołania Konferencji w przededniu odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości nawiązuje do inicjatywy z okresu zrywu „Solidarności”, gdy rektorzy na spotkaniu w Poznaniu 5 grudnia 1981 roku powołali Konferencję Rektorów Szkół Wyższych. Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Źródło: forumakademickie.pl

.