Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej nowej kadencji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej nowej kadencji

Prorektor ds. rozwoju i finansów, dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO  uczestniczył 11 września 2020 r. w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Było to ostatnie posiedzenie UKF Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w mijającej kadencji, a jednocześnie pierwsze w kadencji 2020-2024.

W posiedzeniu komisji wzięli udział prorektorzy ds. finansów lub inne osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami - kanclerze lub pełnomocnicy rektorów ds. finansów, którzy pełnili tę funkcję w kadencji 2016-2020, a także powołani do jej pełnienia w kadencji 2020-2024.

W spotkaniu uczestniczyli również: Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Jarosław Oliwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posiedzenie poświęcone było sprawozdaniu z działalności w latach 2016-2020 oraz zarysowi działań na kolejną kadencję

Ważnym punktem posiedzenia był wybór kandydata na przewodniczącego UKF. Zebrani jednogłośnie wskazali na prof. Mirosława Gornowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który przewodniczył działaniom komisji w poprzedniej kadencji. Aby wybór stał się pełnomocny musi zostać potwierdzony przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, której podlega UKF.

Członkowie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2020-2024

Uniwersytet Warszawski prof. Alojzy Nowak oraz dr Artur Chełstowski

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Tadeusz Wallas

Uniwersytet Szczeciński prof. Jacek Batog

Uniwersytet Wrocławski prof. Dariusz Adamski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. Marek Michalski

Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie prof. Zbigniew Pastuszak

Uniwersytet Rzeszowski prof. Elżbieta Feret

Uniwersytet w Białymstoku prof. Jarosław Matwiejuk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Sławomir Głowacki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. Jarosław Karpacz

Uniwersytet Gdański prof. Mirosław Szreder

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Zbigniew Bukowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ks. mgr Andrzej Lichosyt

Katolicki Uniwersytet Lubelski dr Krzysztof Bednarz

Uniwersytet Śląski prof. Michał Daczykowski

Uniwersytet Opolski prof. Rafał Matwiejczuk

Uniwersytet Łódzki prof. Robert Kozielski i prof. Agnieszka Kurczewska

Uniwersytet Zielonogórski prof. Andrzej Pieczyński

Uniwersytet Jagielloński prof. Piotr Jedynak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prof. Mirosław Gornowicz

Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) została afiliowana przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 19 marca 2004 r. Przedmiotem działań UKF jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce i stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni.

Fot. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

.