Grotowski polityczny – cykl wykładów dr Agnieszki Wójtowicz z Wydziału Filologicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Grotowski polityczny – cykl wykładów dr Agnieszki Wójtowicz z Wydziału Filologicznego

Wykłady poświęcone Jerzemu Grotowskiemu zaplanowano na wrzesień, październik i listopad 2020 roku. Pierwotnie miały się odbyć wiosną, jednak terminy musiały ulec zmianie ze względu na pandemię koronawirusa.

„Grotowski polityczny” to autorski projekt dr Agnieszki Wójtowicz, którego rezultatem będzie książka o tym samym tytule, jaka ukaże się w 2020 roku. Na semestr autorski złożą się trzy wykłady ilustrowane materiałami audiowizualnymi, podczas których autorka przedstawi wyniki swoich najnowszych, opartych na materiałach źródłowych, badań.

Jak zaznacza dr Agnieszka Wójtowicz Jerzy Grotowski precyzyjnie diagnozował rzeczywistość. Kluczowe w zrozumieniu powojennej Polski okazało się doświadczenie Października 1956 roku, które stało się dla niego istotną lekcją „przetrwania” w systemie totalitarnym. Październik ’56 miał bez wątpienia charakter inicjacyjny i ukształtował Grotowskiego jako polityka i stratega, który zarządzając laboratorium teatralnym, wiedział nie tylko, jak unikać niebezpieczeństw, omijając ideologiczne rafy, lecz przede wszystkim, jak realizować swoje cele.

Terminy wykładów:

15 września 2020 r., godz. 18 – „Grotowski ‘56”, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

20 października 2020 r., godz. 18 – „J’accuse”, czyli Hamlet i mijalowcy, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze

17 listopada 2020 r., godz. 18 – Teatr pod kuratelą? Teatr Jerzego Grotowskiego w aktach Służby Bezpieczeństwa, Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze.

***

Dr Agnieszka Wójtowicz – absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od «Orfeusza» do «Studium o Hamlecie». Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959–1964)” (Wrocław 2005) oraz „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Autorka ponad stu artykułów. Publikowała między innymi w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresą Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim „Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu”. Selekcjonerka Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” (sezony 2019 i 2020), stypendystka MKiDN (stypendium twórcze w kategorii „Teatr” w 2017 roku).

.