Seminarium „Kiedy Opole było morzem” w MUO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Seminarium „Kiedy Opole było morzem” w MUO

W ramach 28. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się 12 września 2020 r. seminarium pt. „Kiedy Opole było morzem”. Początek o godz. 12.

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Badań Paleobiologicznych Instytutu Biologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. „Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

W programie m.in. prezentacja książki „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola” pod red. Eleny Yazykovej.

Referaty  okolicznościowe:

– dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, „O najmniejszych mieszkańcach morza opolskiego – mikrokosmos kredy opolskiej”

– dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Wielkie i groźne drapieżniki prehistorycznego morza opolskiego”

mgr Dawid Mazurek, doktorant Uniwersytetu Opolskiego, „O najnowszych ciekawych znaleziskach w kamieniołomie Odra”.

Spotkanie odbędzie się 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie środków ostrożności: tj. zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, korzystanie ze środków dezynfekujących.

Serdecznie zapraszamy!

***

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO, geolog i paleontolog, doktor habilitowany z dziedziny Nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii przy Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz innych regionów świata. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej. Członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma naukowego Cretaceous Research oraz uniwersyteckiego czasopisma Fragmenta Naturae. Jest autorem wielu publikacji naukowych i naukowo-popularnych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ, mikropaleontolog, sedymentolog, dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych UJ, kierownik Zakładu Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk ING UJ. Zainteresowania naukowe: nannoskamieniałości kredy, zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi, wielkie wymierania, kolonizacja dna morskiego po epizodach beztlenowych, bakteryjne procesy bioelektryczne. Paleoceanografia i klimat późnej kredy,  badania morskich utworów węglanowych różnych środowisk, od głębokowodnych po szelfowe. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

Dr Robert Niedźwiedzki, geolog i paleontolog, popularyzator nauk o Ziemi, pracownik naukowy Instytutu Nauk Geologicznych w Zakładzie Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania koncentrujące się na kopalnych rekinach mezozoiku i paleogenu, rozwoju drapieżnictwa w erach paleozoicznej i mezozoicznej. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią triasu oraz kredy, a także potencjałem geoturystycznym Śląska. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym wydanej w roku 2017 książki “Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”.

***

W tym roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa to „Moja droga”. Wpisuje się w założenia Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Europejskie Dni Dziedzictwa to idea mająca na celu upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, historii i kultury. To inicjatywa, która we wrześniu łączy wszystkie kraje kontynentu europejskiego pod jednym szyldem, w jednym celu. EDD to swoisty manifest wskazujący szerokiemu audytorium miejsce, jakie zajmuje i powinno zajmować dziedzictwo, jego znaczenie i rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i przestrzeni. To także ciekawa oferta spędzania wolnego czasu, która prowokuje do refleksji, zgłębienia wiedzy, a także stawia pytania o potrzebę ochrony dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

.