Kolejny sukces studentów paleobiologii!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kolejny sukces studentów paleobiologii!

Na zdjęciu: Przedmiot badań naukowych mgr Agaty Kowalewskiej 

Studentka biologii (specjalność paleobiologia) Agata Kowalewska została laureatką diamentowego grantu, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Granty przyznawane w ramach programu Diamentowy Grant przeznaczone są na projekty badawcze dla wybitnych polskich studentów. 

Laureaci zostali wyłonieni spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.  

Nasza magistrantka prowadzi badania w zakresie fauny paleozoicznych stawonogów z eratyków gdyńskich wybrzeży klifowych (na zdjęciu).

Diamentowy grant dla pani Agaty Kowalewskiej to pierwsze tego rodzaju wyróżnienie dla studenta Uniwersytetu Opolskiego.

Wartość grantu to prawie 144 tys. złotych.

*** 

W tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do ponad 750 osób.

Minister przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W IX edycji konkursu wyłoniono 69 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.

.