Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej w formie hybrydowej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej w formie hybrydowej

W dniach 25-26 września 2020 roku odbędzie się w Pierwszy Kongres Filozofii Polskiej. Organizatorem Kongresu jest Katedra Filozofii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Grzegorz Francuz, prof. UO, a przewodniczącym Komitetu Programowego dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO. Celem kongresu jest badanie i rozwijanie polskiego dziedzictwa filozoficznego.

Tegoroczny Kongres Filozofii Polskiej będzie miał formę hybrydową. Jest to spowodowane obecnymi obostrzeniami związanymi z COVID-19. Część uczestników (pierwszeństwo będą mieli przewodniczący sekcji, profesorowie i organizatorzy) będzie miała możliwość udziału na zasadzie tradycyjnej (stacjonarnej), a pozostali goście (w tym z zagranicy) będą pracować na zdalnie (online).

Przewiduje się ogólnopolską transmisję wideo z sesji plenarnej obrad kongresu.

Zgłaszanie referatów do 15 sierpnia 2020 r. Program ramowy, lista sekcji tematycznych oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej: http://kongresfilozofiipolskiej.pl

Zapraszamy.

 

1
.