UO koordynuje osiem nowych projektów w ramach Programu Erasmus+.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: UO koordynuje osiem nowych projektów w ramach Programu Erasmus+.

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego do dziewięciu projektów obecnie realizowanych w ramach Programu Erasmus+ na UO dołączonych zostało osiem projektów realizowanych w dawnej PMWSZ.

Kontynuowane projekty osadzone są w Biurze Nauki i Obsługi Projektów UO w ramach akcji 1 Programu Erasmus+: Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami programu i z krajami partnerskimi oraz w ramach akcji 2: Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego.

W ramach tej ostatniej realizowane są dwa projekty pn. „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” oraz „Interdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej”.

Ponadto kontynuowana jest zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (POWER).

.