Uniwersytet Opolski awansował o osiem miejsc w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Perspektywy

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski awansował o osiem miejsc w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Perspektywy

40. miejsce uzyskał Uniwersytet Opolski w najnowszej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, opublikowanym 22 lipca 2020 r. Oznacza to awans o osiem pozycji w porównaniu z poprzednim rankingiem. – Jest się z czego cieszyć – uważają władze uczelni.

Przed rokiem Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska zajmowały w rankingu uczelni akademickich 48. miejsce. W tym roku uniwersytet awansował aż o osiem pozycji.

W rankingu uniwersytetów uplasowaliśmy się na 14. miejscu na 24 uczelnie, co oznacza awans o dwa miejsca w stosunku do poprzedniego roku.

Lepiej z roku na rok

-Progres, który obserwujemy gdy chodzi o miejsce naszej uczelni w rankingu to coś, co nas bardzo cieszy - mówi prof. dr hab. Jacek Lipok, prorektor UO ds. nauki. -  Awansujemy już kolejny raz; jeszcze kilka lat temu zajmowaliśmy miejsce w szóstej dziesiątce, rok temu była to 48. pozycja, dziś – miejsce czterdzieste. Mam nadzieję, że postęp będzie widoczny także w kolejnych latach.

Źródła wyraźnej poprawy pozycji UO w rankingu prof. Lipok dopatruje się w kilku obszarach działalności uczelni.

Najważniejszy z nich to wyraźny wzrost efektywności naukowej, w tym wartości merytorycznej publikowanych prac naukowych, które są często „oglądane” przez zainteresowanych – w tej kategorii nasza uczelnia osiągnęła maksymalną ocenę 100 procent i wyprzedziła wszystkich konkurentów!

Istotnie wzrosła także cytowalność prac naukowych afiliowanych w Uniwersytecie Opolskim – w tej materii również wyprzedziliśmy większość uniwersytetów klasycznych.

Docenione zostało również umiędzynarodowienie UO.

 – Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się egzotyką dziś jest normą – zauważa prorektor. – Widoczne umiędzynarodowienie naszej uczelni to wynik wieloletnich działań, pracy wielu ludzi w wielu obszarach, co skutkowało i wciąż skutkuje pojawianiem się u nas coraz liczniejszych  grup studentów zagranicznych z całego świata. Przyciąga ich nasza bogata oferta dydaktyczna – z roku na rok ciekawsza. Współpraca międzynarodowa to coś, co nas cieszy i co z roku na rok rozwija się coraz lepiej.

Natomiast trudno na razie ocenić, jaki wpływ na pozycję w rankingu ma fakt powołania na UO Wydziału Lekarskiego. – Nie mamy jeszcze zamkniętego cyklu kształcenia na tym wydziale ani kompleksowej jego oceny – zaznacza prof. Lipok. – Na pewno jednak Wydział Lekarski to ważny powód, dla którego nasz uniwersytet wybiera więcej osób niż kiedyś. Z pewnością podobnie rzecz będzie się miała z nowym Wydziałem Nauk o Zdrowiu, który proponuje pięć atrakcyjnych kierunków medycznych. Bardzo liczymy na potencjał, jaki wnosi ten wydział, a także Instytut Nauk o Zdrowiu, z kadrą naukową byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Jeszcze wiele do zdobycia

Oczywiście są obszary działalności uczelni, w które należy włożyć jeszcze sporo pracy, co z pewnością dałoby wyraźną poprawę lokat Uniwersytetu Opolskiego w kolejnych rankingach. Są to choćby kwestie związane z uzyskiwaniem akredytacji międzynarodowych w różnych obszarach, czy patentów i praw ochronnych. Jak zaznacza prof. Lipok te ostatnie nie są jednak domeną uniwersytetów klasycznych, a zwłaszcza niedużych, jakim jest Uniwersytet Opolski. – Zawsze jednak można się pokusić o podjęcie rękawicy – dodaje. – A z pewnością trzeba to zrobić gdy chodzi o akredytacje.

Coraz lepsze miejsca w rankingu są też – zdaniem profesora Lipoka – wynikiem zmiany sposobu myślenia o uczelni samych jej pracowników, co przekłada się na efekty ich działań.

 – Szczególnie cieszy rosnąca liczba pracowników, którzy nie myślą o sobie jako o nauczycielach akademickich prowincjonalnej uczelni, w myśl powiedzenia, że prowincja to nie jest kwestia geografii, ale stanu umysłu. A uwzględniając geografię trudno nazwać nas prowincją ze znakomitym położeniem i skomunikowaniem Opola, które jest naszym atutem. Atutem i trochę nieszczęściem, bo jesteśmy ulokowani między dużymi ośrodkami akademickimi, które dla młodych mieszkańców naszego regionu są bardziej atrakcyjnymi miejscami studiowania. Dajemy sobie jednak radę. Tyle że aby udowodnić, iż jesteśmy tak samo dobrzy i tyle samo warci, musimy więcej, bardziej, mocniej. I tak staramy się pracować – konkluduje prof. Lipok.

Słowo o rankingu

Ranking Perspektyw ukazał się już po raz 21. Tym razem – jak zauważają sami organizatorzy – ma charakter szczególny, bo przygotowywany był w warunkach pandemii i, co ważniejsze, uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z lipca 2018 roku. 

Ranking Perspektyw jest bardzo szczegółowy. Uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem głównych kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, umiędzynarodowienie i warunki kształcenia.

Jest jednym z najszerszych i przejrzystych rankingów edukacyjnych, jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w zasadzie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym ranking kierunków medycznych oraz ranking studiów inżynierskich.

W rankingu publicznych uczelni zawodowych 5. miejsce w kraju (na 34 uczelnie) zajęła Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (przed rokiem była ona na 3. miejscu), stanowiąca już teraz część Uniwersytetu Opolskiego – 15 lipca 2020 roku nastąpiło oficjalne włączenie jej w struktury UO.

.