Symboliczny moment - PMWSZ włączona w struktury UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Symboliczny moment - PMWSZ włączona w struktury UO

15 lipca 2020 roku nastąpiło formalne włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w struktury Uniwersytetu Opolskiego. Gestem symbolizującym konsolidację było odsłonięcie napisu Collegium Salutis Humanae i logo Uniwersytetu Opolskiego na budynku szkoły  medycznej przy ulicy Katowickiej 68. Symbolicznego aktu dokonano w obecności władz i pracowników uczelni. Napis odsłonili rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i dr hab. Renata Szyguła – rektor elekt PMWSZ, a od 15 lipca 202 r. prorektor UO ds. Collegium Medicum.

Chwilę wcześniej rektor Masnyk wręczył nowej pani prorektor nominację na stanowisko we władzach Uniwersytetu Opolskiego oraz bukiet róż.

- Gratuluję i mam nadzieję, że lata naszej wspólnej kadencji będą latami dobrze przepracowanymi dla dobra Uniwersytetu Opolskiego – powiedział prof. Masnyk. Zwrócił się także do dr hab. Tomasza Halskiego, dotychczasowego rektora PMWSZ, ze słowami podziękowania za szesnaście lat pracy na rzecz szkoły medycznej, która teraz, jako dwunasty wydział UO – Wydział Nauk o Zdrowiu – będzie ważną częścią uniwersytetu i jego wzmocnieniem.

Prorektor Renat Szyguła zapewniła, że byli już pracownicy PMWSZ będą z oddaniem pracować na rzecz swojej już teraz uczelni: Uniwersytetu Opolskiego. – To nowe otwarcie, nowa szansa dla wszystkich, perspektywa rozwoju i poszerzania horyzontów – mówiła. – Tę szansę z pewnością wykorzystamy.

Pytana przez dziennikarzy o plany poszerzenia oferty dla studentów zainteresowanych kierunkami medycznymi i okołomedycznymi prorektor Szyguła wspomniała o planach podjęcia starań o powołanie w przyszłości w UO interdyscyplinarnego kierunku związanego z opieką nad osobami starszymi czy kierunku zdrowie publiczne.

- Warto było czekać, starać się, dyskutować, pracować, by doprowadzić do synergii, która z pewnością da dobre wyniki – podsumował prof. Marek Masnyk. – Dziś rozpoczynamy pisanie nowej historii i to historia za lat kilka, kilkanaście nas oceni –podkreślił rektor UO.

ZOBACZ FILM

 GALERIA ZDJĘĆ

.