Baza wiedzy o EZD, czyli wszystko, o co chcielibyście zapytać

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Baza wiedzy o EZD, czyli wszystko, o co chcielibyście zapytać

Zapraszamy naszych pracowników, przyszłych użytkowników systemu EZD – Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – do zapoznania się z bazą wiedzy na temat EZD, tworzoną w formie Wiki, do której można wejść klikając w link na stronie internetowej EZD w UO lub bezpośrednio tutaj.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją to system, który często nazywany jest systemem ułatwiania życia i tak z pewnością się stanie, trzeba jednak ów system poznać. Temu właśnie służy strona, do której odwiedzenia serdecznie Państwa zachęcamy.

Znajdziecie tu Państwo zamieszczone w dokładnie opisanych zakładkach szczegółowe informacje na temat m.in. obiegu dokumentów w systemie EZD czy obsługi systemu na konkretnych stanowiskach w uczelni, a także precyzyjną instrukcję logowania się do systemu EZD, opisy ikonek czy podręczny słownik pojęć związanych z EZD.

Liczymy na uwagi i podpowiedzi od użytkowników strony - czy informacje na niej zamieszczone są zrozumiałe, co można dodać, a co zmienić.

Strona jest na bieżąco uzupełniana. Wszelkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj

Co to jest EZD 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) – to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, czyli dokumentów w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Może być więc dowodem w procedurach prawnych. EZD umożliwia również prowadzenie tzw. spisu spraw czy inaczej dziennika korespondencyjnego dla spraw, które ze względu na swoją właściwość zostały zastrzeżone do prowadzenia w formie tradycyjnej – czyli papierowej. 

 

.