Uniwersytet Opolski podpisał umowę o współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski podpisał umowę o współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Uniwersytet Opolski podjął współpracę z ING Bank Śląski S.A. W ramach umowy nasi studenci i pracownicy naukowi będą mieli możliwości podniesienia kwalifikacji poprzez szkolenia, integrację i koordynację badań naukowych, współudziału w pracach o charakterze badawczo-naukowymi oraz projektach innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału badawczego UO. Studenci będą też mogli odbywać praktyki oraz staże, a w przyszłości podjąć zatrudnienie. 

Umowę 14 lipca 2020 roku w imieniu Uniwersytetu Opolskiego podpisała prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO oraz dyrektor regionalny ds. korporacyjnych ING Bank Śląski S.A. Artur Markowski.

 

.